aaa

İÇİNDEKİLER

BAŞYAZI

İNGİLİZCE ÖZET

HABERLER

YARIŞMA
Torbalı Belediyesi Belediye Hizmet Binası, Pazaryeri ve Otopark ile Yakın Çevresi Ulusal Mimari Proje Yarışması
Cem Sorguç
Torbalı Belediyesi Yarışması Örneğinde 2020 Pandemi Koşullarında Mimari Proje Yarışma Değerlendirmesi


YARIŞMA
Uşak Belediyesi Yayalaştırılan Sokaklar Mimarlık - Kentsel Tasarım Fikir Proje Yarışması
Ebru Yılmaz
Uşak Belediyesi Yayalaştırılan Sokaklar Mimarlık– Kentsel Tasarım Fikir Proje Yarışması Üzerine Bir Değerlendirme


İNCELEME
Meral Ekincioğlu
“Society of Architectural Historians” Konferansı Merceğinden Çağdaş Mimarlığın Problemlerine Dair


İZ BIRAKANLAR
Feyzal Avcı Özkaban
Modernist Öncü Rıza Aşkan


TEMA
TAMİR

GÖRÜŞ
Dilara Yaraş Er
Yapılı Çevrenin Korunması ve Emek Kavramı İlişkisi

GÖRÜŞ
Doğa Tüven
Engelsiz Yaşam İçin Kent Tadilatları

ATÖLYE
Ayşegül Çakan, Zeynep Dündar, Nurten Ö. Gökmen, Fulya Selçuk
İzmir Yaratıcı Tamir İşliği

MAKALE
Halil İbrahim Düzenli
Tamir, Tadil ve Tarih: Turgut Cansever Restorasyonlarının Anlamsal İçeriğir

MAKALE
Suna Çağaptay
Yeniden İnşa Edilen Geçmiş: Ayasoluk’taki Takip Kapısının Bizans Dönemindeki Tamiri

MAKALE
Yekta Özgüven, A. Kumsal Şen Bayram, Emel Cantürk
Mimari Tasarım Stüdyosunda Bir Tamir Deneyimi: COVID-19 ve Uzaktan Eğitim Süreci


MAKALE
Nilay Özlü
II. Mahmud’dan II. Meşrutiyet’e Topkapı Sarayı Onarımları


MAKALE
Burkay Pasin, Güzden Varinlioğlu, Kıvanç Kılınç
Alternatif Bir Kentsel Tamirat Pratiği Olarak Darağaç


 

MAKALE
Umut Devrim Tunca, Eti Akyüz Levi
Kırsal Yerleşimlerin Koruma Sorunları: İzmir Örneği


MAKALE
Neslihan Serdaroğlu Sağ, Aykut Karaman
Kentsel Dönüşüm Projelerinin Akıllı Büyüme İlkeleri Çerçevesinde Değerlendirilebilmesine Yönelik Bir Model Önerisi


MAKALE
Kutluğ Savaşır, Nurdan Kasul
Bir Afet Konutuna Enerji Etkinlik Bağlamında Yapılacak Tadilatların Fayda-Maliyet Analiziyle Değerlendirilmesi


MAKALE
Ahmet Vefa Orhon
Sürdürülebilir Mimarlık Olgusuna Döngüsel Ekonomi Perspektifinden Eytişimsel Bir Bakış


MAKALE
Ali Dur, Arzu Erdem
Kültürel Bir Tamirat Şansı: Pandeminin Yarattığı Yeni Kültürel ve Materyal Gerçekliğin Yeni Babil Üzerinden Okunması


MAKALE
Senem Doyduk
Tamirden Restorasyona; Uzmanlık Alanının Erişilebilirliği Üzerine…


MAKALE
Hakan Yıldız, H. Tuba Bölük
Bir Modernleşme Güzergahı: Tamir-Tadilat’tan Onarım-Restorasyon’a


MAKALE
Dilara Taciroğlu, Müge Cengiz
Değişimin ve Dönüşümün İzlerini Sürmek: Bir Cumhuriyet Dönemi Mirası Silahçıoğlu Hanı


MAKALE
Funda Uz, Ayşe Tuğçe Pınar
Mimari Proje Stüdyosu Deneyimi Olarak “Tamirin Araçsallığı”: DOLAPDERE RECORD


MAKALE
Nazife Aslı Kaya
Planlı Eskime, Tüketici, Tamir Eylemi ve Tamir Topluluğu İlişkisi


YAYIN TANITIM
Pınar Gökbayrak
Pınar Gökbayrak ile Arketon Üzerine

EGE MİMARLIK
Ege Mimarlık Hakem Listesi (105-108. Sayılar)

EGE MİMARLIK 108. SAYI