aaa

İÇİNDEKİLER

BAŞYAZI

İNGİLİZCE ÖZET

HABERLER

YARIŞMA
Olivelo İzmir Kent Çeperinde Ekolojik Ortak Yaşam Alanı Fikir Projesi Yarışması
Koray Velibeyoğlu
Olivelo Sürecinin Öğrettikleri: Kente Sosyo-Ekolojik Vizyondan Bakmak


YARIŞMA
İzmir Büyükşehir Belediyesi Ana Transfer Merkezi Mimari Proje Yarışması
Tülin Hadi
İzmir Ana Transfer Merkezi Proje Yarışması Süreci Üzerine Bir Değerlendirme


İZ BIRAKANLAR
Prof. Dr. Ing. Doğan Tuna
Mimarlık Pratiği ve Eğitimi Arasında Bir Köprü: Prof. Dr. Ing. Doğan Tuna


KOMŞU YAKA
Glyfada’da Anaokulu

MAKALE
Ahmet İlker Yalıner, Erdal Onur Diktaş
İzmir Yeni Kent Merkezinde Yer Alan Yüksek Yapıların Yakın Çevrelerinde Yarattığı Gölge Alanların Işık Hakkı Bağlamında İrdelenmesi

 

MAKALE
Ahmed Emin Saka, Ayhan Usta
Mimarlığı Deneyimlemenin Arayüzü Olarak Mimarlık Okulları

MAKALE
Dalya Hazar Kalonya, Sevim Pelin Öztürk
Kentsel Belleğin Müşterek Mekânı: Kültürpark


MAKALE
Hasan Begeç, A. İlker Yalıner
Ekonomik Durgunluk Dönemlerinde Yüksek Binalar: Kriz Dönemleri ve 2021 Beklentis


MAKALE
Su Kardelen Erdoğan, Gaye Birol
20. Yüzyıl Apartman Tasarımı Anlayışında Mekânsal Arayüzler Üzerine Bir İnceleme: İzmir, İnönü Caddesi Örneği


YAYIN TANITIM
M. Batu Kepekçioğlu
Neo-liberalizmin Mimarlığı ya da Birinci Dijital Dönümde Yıldız Mimarlığın Yakın Geçmişine Dair Beklenen Bir Hesaplaşma

Ege Mimarlık Yayın Çizgisi
Ege Mimarlık Yayın Çizgisi

Ege Mimarlık Makale ve Yazı Gönderim Koşulları
Ege Mimarlık Makale ve Yazı Gönderim Koşulları

EGE MİMARLIK 109. SAYI