aaa

İÇİNDEKİLER

BAŞYAZI

İNGİLİZCE ÖZET

HABERLER

YARIŞMA
Kentsel ve Ekolojik Omurga Olarak Meles Çayı Ulusal Kentsel Tasarım Fikir Projesi Yarışması
Devrim Çimen
İzmir Kentinin Geleceğinde Çok Boyutlu ve Etkin Bir Aktör Olarak Meles Çayı


İZ BIRAKANLAR
Ebru Yılmaz, Ülkü İnceköse, Seçkin Kutucu, Özen Eyüce
Bir Mimarlık Eğitimi Gönüllüsü: Prof. Dr. Ahmet T. Eyüce


TEMA
İZMİR DEPREMİ [30.10.2020, 14:51, 6.9, … ]

İNCELEME
Zeynep Gül Ünal
30 Ekim Depremi Üzerinden Kültür Varlıkları ve Kentlerin Afet Dirençliliği İlişkisinin Okunması

İNCELEME
Özgür Yılmaz
Sisam Depreminin Uzak Yerel Koşullarda Zemin Büyütmesi ve Rezonans Etkisi

 

İNCELEME
Murat Balamir
Depremler, Risk yönetimi ve Yerel Yönetimler


İNCELEME
Ali Kemal Çınar, Yusuf Ekici, Nejla Baysan
30 Ekim 2020 Ege Denizi Depremi ve Sonuçları Hakkında Bir Değerlendirme


İNCELEME
Uğur Yıldırım
Deprem Sonrası Süreçte Sayısal Belgeleme Deneyimi: İzmir Depremi


MAKALE
Melike Kalkan, Orkun Alptekin, Hasan Ünver
Kültür Varlıklarının Depreme Karşı Korunmasının Ulusal Yönetim Planları Kapsamında Değerlendirilmesi


MAKALE
Rabia Safa Özen, Serra Zerrin Korkmaz, Ali Serdar Ecemiş
Mimari ve Strüktür Tasarım İlişkisinde Tekrarlanan Hatalar: 2020 İzmir Depremi İzlenimleri


YAYIN TANITIM
YAYIN TANITIM

Ege Mimarlık Yayın Çizgisi, Makale ve Yazı Gönderim Koşulları
Ege Mimarlık Yayın Çizgisi, Makale ve Yazı Gönderim Koşulları

EGE MİMARLIK 110. SAYI