aaa

İÇİNDEKİLER

BAŞYAZI

İNGİLİZCE ÖZET

HABERLER

YARIŞMA
Yapısal Boşluğun Kentle Diyaloğu “İzmir Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası” Yarışması
İlker Kahraman
Mimarlar Odası İzmir Şubesi Serbest, Ulusal ve Tek Aşamalı Öğrenci Mimari Fikir Projesi Yarışması


İZ BIRAKANLAR
Ela Çil, Deniz Güner
Yaşamını Derin Zamanda İz Bırakmaya Adamış Bir Mimar: Nafi Çil


YAPI TANITIM
Mert Uslu Mimarlık
Koray Arslan Evi


TEMA
DİYALOG

İNCELEME
Emel Kayın
“Masumiyet Çağı’nın Sonu”nda Diyaloglar ve Mimarlıktan Korumaya Kavramların Dönüşümü

 

İNCELEME
Canan Ganiç, İpek Akpınar
Taksim ve Diyalog Yan Yana Gelebilir Mi?

MAKALE
Serap Faiz Büyükçam
Monologdan Diyaloğa: Tarihi Yapı ve Ek Yapı


MAKALE
Gülferah Çorapçıoğlu
Bütüncül Korumada Bellek ve Mekân Arasında Diyalog: Bab-ı Ali - Kanaat Kitabevi Örneği


MAKALE
Cansu Cürgen
Grid’i Konuş(tur)mak: Bilgi ve İktidarın Mekânsal Diyaloğu


MAKALE
Sevcan Aytaç Sönmez, Tuba Doğu
Kenti Yeniden Deneyimlemek: Zaman-Mekân Kesişiminde Yeni Kent Anlatıları


Ege Mimarlık Yayın Çizgisi, Makale ve Yazı Gönderim Koşulları
Ege Mimarlık Yayın Çizgisi, Makale ve Yazı Gönderim Koşulları

EGE MİMARLIK 111. SAYI