EGE MİMARLIK 111. SAYI TEMA ÇAĞRISI: “DİYALOG”

Makale Çağrı Metni ve Başvuru Koşulları

Mart 2020 itibariyle, yaşamımıza “Covid-19” gölgesinde devam etmek durumunda kaldık. Bu bağlamda, EGE MİMARLIK Yayın Komitesi çalışmalarında pandemi ile yaşadığımız süreç içerisinde hissettiklerimizin, zorunluluklarımızın, sınırlarımızın, çelişkilerimizin, yaptıklarımızın, yapamadıklarımızın, yapacaklarımızın, öğrendiklerimizin mekânla ilişkisini kurmaya çalışarak bu durumu sistematik bir biçimde dergimizin sayılarına yansıtmaya gayret ettik. Temalarımızı, içinde bulunduğumuz pandemi ortamını göz önüne alarak ardışık kavramlar olarak ele alarak, giderek olumlayan bir biçimde belirledik. Bu temalar, aynı zamanda sürecin de bir özeti gibi şekillendi: TEMAS (107) ve TAMİR (108). Bu sayıları takiben yayınladığımız, özel içeriklerle üretilen 109. ve 110. sayıların ardından dergimizin 111. sayısında; sürekliliğin sağlanması amacıyla, anlamı “karşılıklı konuşma, anlaşma, uyum sağlama veya bu yolda çalışma” olan “DİYALOG” temasına odaklanıyoruz.

Zaman ve mekân algısı, insanın çevresi ile kurduğu ilişkiyi belirler. Bu bağlamda, kişi çevresi ile iletişim içinde olmalıdır. “Çevre” olarak tanımladığımız ve bu kapsama dahil olan tüm kavramlar, bahsedilen ilişkinin ana belirleyicileridir. Yeni sayımızda mimarlığın; zaman, mekân, kullanıcı, teknoloji, doğa gibi farklı mecralarda ve kavramlarla bir diyalog ortamı oluşturması durumunu tartışmak istiyoruz. Mekânsal-diyalog / mekânda - diyalog çerçevesi içinde fiziksel, kentsel, sosyal, kültürel, tarihsel, ekonomik, sosyolojik sonuçları/içerikleri için katkı beklenilen odak tartışma alanlarını şu şekilde belirledik:

  • Kavramların/değerlerin müşterekliği
  • Mekân aracılığıyla oluşan empati
  • Mekân üzerinden dayanışma
  • Mekânın ortaklığı
  • Kolektif çözüm önerileri
  • Disiplinlerarası birliktelik
  • Eski ile yeninin gerilimi/çekimi
  • Diyalogsuzluk

Odak noktaların kapsamında oluşturulacak ve temelinde “DİYALOG” kavramının yer alacağı bütün içerikler için EGE MİMARLIK olarak katkılarınızı bekliyoruz.

Tema kapsamında makalelerinizi, egemimarlik.org web sitemizdeki Tema Çağrı Metni’ni ve Ege Mimarlık Yazar Rehberi’ni inceledikten sonra 9 Nisan 2021 tarihine kadar gönderebilirsiniz.

*Makale gönderimleri, Ege Mimarlık Yazım Koşullarına uygun olarak, tam metin şeklinde yapılacaktır.

** Makale gönderimlerinde, dergimizin “aynı yazara ait iki makale yayını arasında üç sayılık bekleme süresi uygulanması” kuralı göz önüne alınmalıdır.


Tema Çağrısı Takvimi
26 Şubat Cuma           Çağrı metninin yayınlanması
9 Nisan Cuma             Makalelerin teslimi
15 Nisan Perşembe     Makale Ön-değerlendirme sonuçlarının açıklanması
30 Nisan-13 Mayıs  Makale 1. revizyon tarih aralığı (Hakemli değerlendirmede gerekirse)
25 Mayıs-3 Haziran Makale 2. revizyon tarih aralığı (Hakemli değerlendirmede gerekirse)