EGE MİMARLIK 113. SAYI TEMA ÇAĞRISI: “GELECEK”

Ege Mimarlık 113. sayısı için “GELECEK” teması çerçevesinde yanıtlar arıyor ve sizlerden katkı bekliyor. Tema kapsamında makalelerinizi, egemimarlik.org web sitemizdeki Tema Çağrı Metnine ve Ege Mimarlık Yazar Rehberine uygun olarak 2 Eylül 2021 Perşembe saat 17:00’a kadar egemim@izmimod.org.tr adresine gönderebilirsiniz

*Makale gönderimleri, Ege Mimarlık Yazım Koşullarına uygun olarak, tam metin şeklinde yapılacaktır.


Gelecek hepimizin düşlediği, merak ettiği, zaman üzerinden zihnimizde tanımladığımız bir kavram. Gelecek içerisinde mekânsal bir kurgu da bulunur. Değiştirmek istediğimiz veya değişeceğini düşündüğümüz yapı tiplerini ve mekânsal karakterleri mimarlar olarak tasarımlarımıza nasıl yansıtacağımızı kurgular, mesleğimizdeki teknolojik ilerlemeler üzerinden öngörülerde bulunuruz.

Mimarlık disiplinini gelecekte dijitalleşme ve teknoloji odağından düşünmek, sanal ve artırılmış gerçekliğin mimari tasarıma yansımaları şimdiden gelecek için oluşan tartışmalara yön vermekte. Ayrıca, kentlerin büyümesiyle, doğa ile yapılı çevrenin birbirine rakip olmadan var olabilmesi için daha sürdürülebilir mimariye yönelim kaçınılmaz. Sürdürülebilirliği destekleyen kavramlar da yapılı çevre ve doğal çevrenin gelecekteki sağlıklı etkileşimine yön veren çalışmaları destekler. Afetlere daha dirençli binalar tasarlamak da önemli bir konu olarak öne çıkmakta.

Son dönemde COVID-19 ile gelecek kavramı bir kez daha sorgulanıyor. Ofis kompleksleri ve yüksek yapı tasarımı ile kullanımında pandemiden sonra değişen iş ve yaşama alışkanlıklarıyla bağlantılı olarak nasıl bir değişiklik olacağı; kırsal alan-kent ilişkisinin gelecekte nasıl dönüşeceği merak edilen konular arasında.

EGE MİMARLIK 113. sayısında yukarıdaki konuları ve tanımlanan ilişkileri kurgulayacak biçimde “GELECEK” için önemli olabilecek yeni tasarım parametrelerini, öne çıkabilecek yeni mekân oluşumlarını/kullanımlarını, üretilen kavramları, eğitim yaklaşımlarını kısacası aşağıda belirtilen tartışma alanları içerisinde mimarlığın geleceğini tartışmaya açmayı planlıyor.

Katkı beklenen odak tartışma alanları:

  • Mimari kavramlar ve düşünce
  • Mimari mekân
  • Kamusal mekân
  • Yenilikçi yapı teknolojileri ve malzeme kullanımı
  • Mimarlık eğitimi
  • Doğal çevre ve yapısal çevre ilişkisi
  • Artırılmış ve sanal gerçekliğin mimari tasarıma etkileri
  • COVID-19’dan sonra mekân kullanımı bakımından mimari ve kentsel tasarımın geleceği

ÖNEMLİ TARİHLER
2 Eylül                       Makalelerin (Tam metin) teslimi
9 Eylül                       Makale Ön-değerlendirme sonuçlarının açıklanması
24 Eylül - 7 Ekim     Makale 1. revizyon tarih aralığı
22 Ekim - 4 Kasım   Makale 2. revizyon tarih aralığı
18 Kasım                   Makalelerin hakemli değerlendirme sonrası son hâlinin teslimi)