Uygulama No 2

ŞUBEDEN

HABERLER

PANEL
Yerel Yönetimlerde Plan Elde Etme Yöntemleri ve Kıyı Kentlerinde İmar Uygulamaları

OLAY
Erhan ACAR - Numan TUNA
Metronun İçinden Geçen Kent: İzmir

Selamet BATUR
İzmir'in Metro Sorunu

Emel GÖKSU
Hafif Raylı Sistem Tartışmaları ve Çeşme Yarımadası Sit Kararları

Sezai GÖKSU
İzmir'de Taşınmaz Sermayesinin Kentleşme Stratejileri Üzerine Düşünceler

İzmir Sel Felaketi

 

BULUŞMA
TMÖB Kıbrıs - Kantara '95 Buluşması

SÖYLEŞİ
Utarit İZGİ
Mimar - İşveren İlişkileri


YAPI TANITIM
Tufan ARKAYIN
Narlıdere Sahilevleri'nde Bir Ev

Yaşar Ata KUREL
Narlıdere Sahilevleri'nde Bir Ev

Özen OTAĞ
Esin Önder Evi

KÜLTÜR - SANAT
Sevgi MOLVA
Ali Yaldır İle Söyleşi