Uygulama No 2

BAŞLARKEN

Otopark Yönetmeliği Üzerine

FORUM
M.Murat Erdim
İzmir'de Bazı Uygulamalar Üzerine Eleştiriler-Çarpıtılmış Koruma ve 2.Grup Yapı Uygulaması

Kültürpark

DOSYA - İzmir'de Mimarlık

Hülya Koç
İzmir'de Konut Kooperatifleri

Semahat Sevinç
Paftadan Mekana, Gecekondu'dan Toplu Konuta Yoğunluk

Melek Gökten
Toplu Konutlara İlişkin Tüketici Görüşlerine Yönelik Bir Araştırma
 

Tuncay Karaçorlu
Kent Kooperatifçiliği ve Manisa Örneği

Lars Marcussen
Danimarka'da Konut Sunum Sistemlerinin Toplumsal Değişme ve Gelişme Pers İçindeki Yapısı

Son Söz Yerine

SÖYLEŞİ
Gürhan Tümer
Prof.Dr.Rauf Beyru İle..

ÖĞRENCİLERDEN
Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü

YAPI TANITIM
Salih Zeki Pekin
İzmir, Hatay Semtinde Teras Evler Uygulaması

KÜLTÜR-SANAT