Uygulama No 2

HABERLER

OKURLARDAN
Doğan Tuna
Atakent (venedik sitesi), Çiğli

FORUM
Cihan Türsen
Karşıyaka İnsan Hakları Parkı

Şükrü Kocagöz
Umut Kapısından Uçan Taksi

İzmir Şehir Plancıları Odası
İmar Planları İmar Uygulamaları
Kentler ve İnsanlar


OLAY
Bodrum Karaada

Çevre mi Turizm mi

Bodrum Çevre Forumu Bildirgesi

Mayıs 90 - Temmuz 91 Basında Pamukkale

Yavuz Önen
Pamukkale Koruma-Geliştirme Amaçlı Planınn Uygulama Sürecindeki Yönetim Modeli Arayışı Üzerine

Arif Balkanay
Uluslararası Pamukkale Çalışma Grubu Toplantısından İzlenimler

FELSEFE
M.Yılmaz Öner
Kültürlenme-Kültürleme Süreci

 

DOSYA
İlhan Tekeli
Kent Planlaması ve Katılım Üzerine Düşünceler

Esin Aydar
Şehir Planlamasında Halk Katılımının Tanımı ve Önemi

Mesut Ayan
Kentleşme, Kentlileşme, Katılımcı Planlama, Sorunlar

Esin Aydar
Toplumsal Örgütlenme ve Mekansal Organizasyon Düzeyleri Arasında Bir Bileşke Olarak Yerel Yönetimler ve Katılım Olgusu

İZMİR'DE ZAMAN MEKAN
Rauf Beyru
Geçmişten Günümüze İzmir'de Planlama ve İmar Uygulamaları


ÖĞRENCİLERDEN
Tolga Çilingir,Tuna Taşan,Aylin Şahin
Genç Plancı Adına

DÜNYA MİMARLIĞINDAN
Manfred Sack
Dessau'dan Bir Güzellik

YAPI TANITIM
Öztürk Başarır, Eray Özbek
İzmir-Urla İskelesi'nde Yelkenkaya Tatil Köyü

KÜLTÜR-SANAT
Gürhan Tümer İle Mimarlık ve Yazarlık Üzerine Bir Söyleşi

Sevgi Molva
Dünyamızı Değiştirenler

YAYIN TANITIM