Uygulama No 2

HABERLER

OKURLARDAN
Hikmen Sivri, Kıvılcım Keskiner Moral
Uluslararası Bir Konferansın Ardından

Yeşim K.Orbay
2. Kentsel tasarım ve Uygulamalr Sempozyumunun Ardından


Şenel Ergin
Bir Sevgizilik Örneği

M.Levent Gedizlioğlu
Plansızlığın Sonu-Mümtaz Soysal ve Plan Kavramı

Gürhan Tümer
Ankara'da Bir Sempozyum Sanart 92

Hülya Kahveci Diker
Pamukkale Bir Şiir

Cahit Helvacı
İzmir Depremi Üzerine

TARTIŞMA
Ömer Özyiğit
Kültür ve Tabiat Varlıklarının Koruma Yasası Üzerine

Fikri Berksun
Koruma Yüksek Kurulu ve Koruma Kurulları Üzerine Bir Deneme

FORUM
Ekrem Akurgal
Foça Örnek Bir Kent Olma Yolunda

Foça'da Esaslı Bir Arkeolojik Kazı Yapılmalıdır

Çevre Komisyonu

İzmir İli, Urla İlçesi, Zeytinler Köyü, Kokar Koyu

OLAY
Erythrai 1.Derece Arkeolojik Sit Olarak Kalacaktır

Numan Tuna
Eryhtrai Arkeolojik Sit Alanında Koruma Sorunları

Mimarlar Odası İzmir Şubesi Kent Çevre Komisyonu Konak Galeria Raporu

İNCELEME
Şenel Ergin
Zamanla Yarışmak

Cengiz Alatlı
Bazilika'dan Esinleniş

DOSYA
Duran Mustafa Uz ve Mehmet Murat Erdim'in Anılarına Umut ve Güvenle

Kurban-Andrey Tarkovski

Ülker Baykan Seymen
M.Uz ve M.Erdim'in Tercihle Ürettikleri Yaşamlarına Saygıyla

Mehmet Murat Erdim

Murat Erdim
İzmir-Alsancak Konutlarının Geçmiş-Günümüz İlişkileri Üzerine Bir Deneme

 

Mustafa Uz
Teos Dionysos Tapınağı Temenos Alanı

Mükerrem (Osman) Anabolu
Yitirmiş Olduğumuz İki Büyük Değer

Ömer Özyiğit
Nekroloji-İki Büyük kaybımız-Duran Mustafa Uz ve Mehmet Murat Erdim

Ekrem Akurgal
Sn.M.Murat Erdim ve D. Mustafa Uz İçin

Orhan Bingöl
Sevgili Murat Erdim ve Sevgili Mustafa Uz

Hüseyin Mehmet Ateşin
Murat Erdim'i Rahmetle Yad Ederken

İZMİR'DE ZAMAN-MEKAN
İlhan Tekeli
Ege Bölgesinde Yerleşme Sisteminin 19.Yüzyıldaki Dönüşümü

Eti Akyüz
İzmir'de Tarihi Eserlere Bakış

EĞİTİM-ÖĞRETİM
EASA'nın Ardından

Emre Ergül
Work Shop'lardan Notlar

H.Selçuk Yelken
Yine...Yeni...Yeniden EAS...Türkiye'92

DEÜ Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü 1991-1992 Bahar Yarıyılı 3.Sınıf Mimari Proje Çalışmaları

YAPI TANITIM
Ayşe Saruhan - Süreyya Saruhan
Restorasyon 1888

Orcan Gündüz - Erhan V. Küçükerbaş
Belvue'nin Ortasında Bir Saha Yaratmak-Restoran 1888'in Bahçe Düzenlemesi

Atilla Cimcoz
İzmir St-Polycarpe Kilisesi Üzerine

YARIŞMA
Aydın Belediye Sarayı ve Çevre Düzenlemesi Mimari Proje Yarışması Sonuçları

Numan Cebeci
Bir Yorgan Daha (Böylece) Gitti

Nilüfer Öztürk
Yarışmalar İçin

KENTSEL ÇEVRE SORUNLARI
Orcan Gündüz
Park mı Otopark mı

Sevgi Molva
Güven Zeyrek-Söyleşi

C.Güven İncirlioğlu

Mehmet Hamuroğlu
Kent Planlaması Konuşmaları