Uygulama No 2

HABERLER

FORUM
Hasan Topal
Yapı Denetimi

Erhan Karaesmen
Türk Yapı Sektörünün Kalite Düzeyi,
Kalite Yükseltme Arayışları ve
Sigorta Sistemleri


OLAY
Kent Belleğinde İzmir Kordonu

YAZ OKULU
Elvan Başkaynak - Yücel Köse
Umar Yaz Okulları Vols - Yunanistan

PROFİL
Hikmet Gökmen
Bedri Kökten

DOSYA: Su'yun Öte Yanı Yunanistan
Alexandra Yerolympos - Vassilis Colonas -
Arif Şentek


Savas Condaratos
Çeviren: Tayfun Caymaz
Modernizmin Egemenliğinden
Post-Modernist Mimarlığa


Ilias Constantopoulos
Çeviren: Gülenay Öztürkçü
1980'li Yıllarda Yunan Mimarisi

 

Dimitris Philippides - Yiannis Kizis
Çeviren: Georgios Papadopoulos
Geleneksellik Bağlamında
"Naovernaküler" Maskeli Balo


Nicolas Kalogeras - E. Efessiou
Çeviren: Kornelia Bayvertyan
Mimari Mirasın Korunması:
Kuramdan Uygulamaya


Vassilis Colonas
Çeviren: Gülenay Öztürkçü
Selanik'teki Osmanlı Anıtlarının Yeniden Kullanımı

Alexandra Yerolympos
Çeviren: Gülenay Öztürkçü
Bir Yunan Metropolünün
Büyüme Sorunları
20. Yüzyılda Selanik'in Gelişimi


Vassilis Colonas
Çeviren: Arif Şentek
Selanik 1912 - 1992

Anastasios M. Kotsiopoulos
Çeviren: Gülenay Öztürkçü
Ege Kıyılarında Üniversiteler ve
Selanik Üniversitesi
Yeni Yerleşim Planlaması


Thanasis Moutsopoulos
Çeviren: Georgios Papadopoulos
Mimarlık, Görsel Sanatlar,
Aykırılık ve Gelecek


YAYIN TANITIM