Uygulama No 2

HABERLER

YAYIN TANITIM

Eti Akyüz Levi
Uluslararası Bir Seminerin Ardından

GÖRÜŞ
Güngör Kaftancı
Kentimiz, Kültürümüz, Mimarlığımız

FORUM
M. Osman Akbaşak - Boygar Özlen
Yeni Deprem Yönetmeliği ve
Yapı Tasarımı


PROFİL
Güngör Kaftancı
Cahit Akan ve Demir Pekel ile
Melih Pekel Üzerine Söyleşi


RÖLÖVE - ANALİZ
Başak İpekoğlu - Mine Hamamcıoğlu
İzmir Mithatpaşa Endüstri Meslek
Lisesi Binasının Tanıtımı,
Yangın Sonrası Durumu ve
Onarım Kararları


BİR MİMAR
Haydar Karabey
Mimarlık

YAPI TANITIM
Serdar Yılmaz
Özel Gediz Koleji

 

Leyla Özyiğit - Murat Özyiğit
Cumba Restoran

DÜNYA MİMARLIĞINDAN
Nerime Cimcoz
Frank Lloyd Wright ve
Konut Tipolojisi


İNCELEME
Dilek Özdemir
Kentsel Yenileme Projelerinin
Oluşturulmasında Devlet Politikaları
ve Kamu-Özel Sektör İlişkilerine
İki Farklı Yaklaşım: Paris - Londra


EGE'DE ZAMAN - MEKÂN
Emel Kayın
Çeşme Geleneksel Konut Mimarisi
Konsollar, Kapılar, Pencerele


Rauf Beyru
19. Yüzyılda İzmir'de Eski İskeleler
Hakkında Kısa Bir Not


PROJE TANITIM
Çeviren: Arif Şentek
Selanik'te Sekiz İskele


KÜLTÜR - SANAT
Sevgi Molva
İFOD: Bir Şeyi Görebilmek İçin
Görülecek Şeye Uyarlanmış
Bir Bakış Gereklidir