Uygulama No 2

HABERLER

GÖRÜŞ
Mehmet Hamuroğlu
Rönesans Beklentileri

OLAY
Hazırlayan: Hasan Topal
Kordonyolu, Yargı Süreci ve
Koruma Kurulu Kararları Kronolojisi


Hasan Topal
Kordonyolu
Süreci - Son Durumu - Öneriler


Mehmet Hamuroğlu
Kordonyolu'nun Beklenen Sonu

Levent Gedizlioğlu
Yeni Kordonyolu'na
Neden Karşı Çıkılıyor?


FORUM
Levent Gedizlioğlu
"Plan" Üzerine Bazı Değinmeler

DOSYA: Mimarlıkta 1950 Kuşağı
Deniz Emir

Enis Kortan
1950 Yıllarındaki Mimarlık
Ortamımıza Genel Bir Bakış


Üstün Alsaç
Mimarlıkta 1950 Kuşağı


 

Şevki Vanlı
50 Kuşağı

Önder Şenyapılı
"1950'ler Kuşağı" Diye Bir Kuşak
Yok Olamaz!


Orhan Şahinler
1950 - 1960 Mimarlığı
1950 Kuşağı


Güngör Kaftancı
Bizim Kuşak

YAPI TANITIM
Utarit İzgi
İzmir'de Bir İş Binası


MİMARLIK EĞİTİMİ
Ömür Barkul - Seda Tönük
Mimarlık Eğitiminde Mesleki Pratiğin
Yeri ve Önemi Üzerine Bir İnceleme


Numan Cebeci
Biri Beni Çimdiklesin
Beyhude Sirto


RÖLÖVE
Tamer Başbuğ - Hasan Özbay -
Baran İdil
Uşak Yörük Evi Rölöve Projesi