Uygulama No 2

HABERLER

GÜNDEMDEN
Hasan Topal
Mimarlık Mesleğinde
Yeni Düzenlemeler


Aylin Orbaşlı
Mimarlıkta Meslek - Eğitim İlişkileri

Murat Günaydın
Mimarlık Mesleğinde
Proje Yönetimi


DOSYA: Uluslar arası Mimarlık
Uygulamaları - Yabancı Mimarların
Türkiye'de Proje Uygulama Süreçleri
Editörden Gürhan Tümer

Necdet Teymur
Yabancılaşmamış Bir Mimarlık
İçin Sorular


Doğan Hasol
Yabancı Mimarlar Sorunu

Doğan Tekeli
Türkiye'de Yabancı Mimarlar
Sorununun Dünü, Bugünü, Yarını


Haydar Karabey
Yabancı Mimarlar

Uğur Tanyeli
Mimari Hizmet Piyasası
Küreselleşirken Türkiye


Murat Tabanlıoğlu
Yabancı Mimarlar ve Biz

 

YAPI TANITIM
Nevzat Sayın
Köyde Bir Ev

Vedat Tokyay
Kemalpaşa Beldesinde
Bir Mekân Tanımlama Çalışması


YAPI ELEŞTİRİ
Ahmet Eyüce
Kemalpaşa Yüzme Havuzu Hakkında

KENT BELLEĞİ
Ziya Gençel
Osmanlı Kentinde
Kentsel Form ve Tasarım


Cana Bilsel
19. Yüzyılın İkinci Yarısında İzmir'de
Büyük Ölçekli Kentsel Projeler ve
Kent Mekanının Başkalaşımı


Şeniz Ergeçgil Çıkış
19. Yüzyıl İzmir Konutunda
Etkileşim ve Dönüşümler


Emre Ergül
Yerellik - Evrensellik Tartışmasında
Türk Evi'ne Yeniden Bakış


GEZİ
Sevgi Molva
Paris Londra Yolculuğu

 

YAYIN TANITIM