Uygulama No 2

HABERLER

GÜNDEM
Hasan Topal
4708 Sayılı "Yapı Denetimi
Hakkında Kanun"


MİMARLIK VE YAŞAM
Üstün Alsaç
Mimar Anekdotları

FORUM
Şevki Vanlı
Paylaşmak Üzerine Düşünceler

Emel Kayın
Sultan, Mimar ve Kent

PROFİL
Hikmet Gökmen
Doğan Tuna ile Söyleşi

DOSYA: Değişen Mimarlık Pratiği
Editörden

Orcan Gündüz - Cemal Arkon -
Tevfik Tozkoparan - Oktay Ekinci -
Zuhal Ulusoy - Nedim Kemer -
Abdurrahman Hancı
Değişen Mimarlık Pratiği
Üzerine Görüşler


Ziya Gençel - Erhan Küçükerbaş
Mimarlık, Kentsel Tasarım ve Peyzaj
Mimarlığı İlişkisi Üzerine Söyleşi


Necdet Teymur
Mimarlığın 'İçi', 'Dışı' ve 'Diğerleri'

Muzaffer Tunçağ
Mimarlık, İnşaat Mühendisliği
İlişkisi Üzerine Söyleşi


YAPI TANITIM VE ELEŞTİRİ
Ahmet Eyüce
Şenoğlu Evi - Urla

 

YAPI TANITIM
Ahmet Eyüce
Ontur Otel - Çeşme

 

KENT BELLEĞİ
Mine Tanaç
İzmir Havraları

SANAT
Sevgi Molva
Seramik Sanatçısı Sevim Çizer
İle Söyleşi


YAYIN TANITIM

KENT GÜNDEMİ
Nilüfer Çınarlı
İnciraltı'nda Hukuk Dışı Otel İnşaatı
Bitmek Üzere

 

OKURLARDAN
Sevgi Kıldiş


Ege'nin Zeugması


MESLEK İÇİ EĞİTİM
Murat Günaydın
Sürekli Gelişim Modeli ve
Kullanım Sonrası Değerlendirme


ANMA
Çetin Ünalın
Ferzan Baydar'ın Ardından


DOSYA: Aydınlatma
Editörden


H. Gökhan Kutlu
Çağdaş Mimarlıkta Işık Kullanımı
Kavramlar ve Uygulamalar


Nerime Cimcoz
Mekânda Gün Işığı


Rengin Zengel
Metro İstasyonlarında
Aydınlatma Problemleri


Nezihat Köşklük
Tarihsel Yapı ve Mekânların
AydınlatılmasıAntik Kentlerimizin
Turizm Amaçlı Aydınlatılması


Semiha Yılmazer - Cengiz Yener
Aydınlatma Eğitimi


DEPREM
Kutluğ Savaşır
Depremin İkinci Yılında Marmara
Bölgesi'nde Yapılan Çalışmalar
ve Son Durum


KENTSEL TASARIM
Hasan Topal
Kentsel Yaşam Çevrelerinin
Kalitesi ve Kentin Fiziki Düzenliliği


YAPI TANITIM
Zeynep Sökmen Uludağ
İzmir Çeşme Sheraton Oteli
Üzerine Notlar


GEZİ
Eser Gültekin
Osmanlı Başkentlerinden Bursa


ÖĞRENCİ BULUŞMASI
Emel Kayın - Ahmet Vefa Orhon -
Nezihat Köşklük - Müjde Altın -
Seda İnal - Sait Buzgan
Sanallık ve Gerçeklik


YAYIN TANITIM