Uygulama No 2

HABERLER

DOSYA: İzmir'in Tarihsel Kent Mekânları
İçin Yeni Vizyonlar

Emel Kayın
İzmir'in Tarihsel Kent Mekânları
için Yeni Vizyonlar


Doğan Kuban
İzmir'in Tarihi Kimliğini Koruma
Bağlamında Düşünceler


Emel Göksu
Mikro Müdahaleler ve
Tarihsel Sorumluluk


İzmir Konak Belediyesi
Kemeraltı Koruma Amaçlı İmar Planı

Hasan Topal
Tarihi ile Yeniden Buluşan Kent

Oktay Ekinci
Kadifekale'de Düşlerin Restorasyonu

Önder Batkan
Agora ve Çevresi Koruma - Geliştirme
ve Yaşatma Projesi


  Özen Eyüce
Mimar Kemalettin Moda Merkezi

Hülya Yüceer
İtfaiye Binası'ndan İzmir Kent Müzesi ve
Arşivi'ne… Restorasyon Çalışmaları


Esin Kuleli
İzmir Rölöve ve Anıtlar Müdürlüğü'nün
Son Dönem Çalışmalarından Örnekler


Emel Kayın
Smyrna Antik Kentinin Görünür
Olabilme Problemi Üzerine


Orcan Gündüz - Emel Kayın -
Nezihat Köşklük
Bayraklı Tepekule Höyüğü'nde
Kazıevi Tasarımı


Ayşegül Tokol
Bir Peyzaj Mimarisi ve Kentsel Tasarım
Stüdyosu: İzmir Alsancak Liman Bölgesi'nin Dönüşümüne Farklı Yaklaşımlar


İBŞB Kent Kitaplığı
Yayın Kollektifi
Kentin Belleğine Yolculuk: İzmir Kent
Kitaplığı - Kent Kültürü Dergisi


GÜNDEM
Umut İnan
Erken Küreselleşme ve Mimarlık