Uygulama No 2

HABERLER

DOSYA: Marjinal Mekânlar

Gürhan Tümer
Marjinallik Üzerine Notlar

Necdet Teymur
Marjinalliğin Neresindeyiz?

Uğur Tanyeli
Dünyanın Değişim Aracı Olarak
Marjinal Mekân Üretimi


Emel Kayın
Marjinal Mekânın Gerçekliği ve
Görüntüsü


Rengin Zengel - İlkim S. Kaya
Marjinallik Kavramına Yaklaşımlar
ve Marjinal Bir Yerleşim Örneği


Şeniz Ergeçgil Çıkış
Güncel Mimarlık ve Marjinallik

  Seçkin Kutucu
Sinemada Marjinallik ve Mekân

Zehra Akdemir Ersoy
Marjinal Mekânlar, Marjinal Yapılar,
Marjinal Fikirler Üzerine Görselleştirmeler


SANAT
Sevgi Molva
Mehmet Koştumoğlu ile Söyleşi


GEÇMİŞİN İZİNDE
Emin Başaranbilek
Ödemiş'te Yıldız Oteli,
Keçeci(zade) Hanı ve Çevresi


DEPREM
Rahmi Pınar - Zafer Akçığ
Minik Bölgeleme