Uygulama No 2

HABERLER

DOSYA: Marjinal Mekânlar

MİMARLIK VE EĞİTİM
Hikmet Gökmen - H. Murat Günaydın
Mimarlık Eğitim Sürecinin
Aktörleri Tarafından İrdelenmesi


YARIŞMA
İzmir Konak Belediyesi
Yeşilyurt Spor Kompleksi
Mimari Proje Yarışması


Birinci Ödül: Tülin Hadi -
Cem İlhan - Zeynep Ataş


İkinci Ödül: Selim Velioğlu -
Erce Funda


Üçüncü Ödül: Bünyamin Derman -
Süleyman Akkaş


Birinci Mansiyon: Yasemin Balkan -
Fırat Aykaç


İkinci Mansiyon: Zehra Aksu -
Adnan Aksu


Üçüncü Mansiyon: Meral Özdengiz
Başak - Eren Başak


Dördüncü Mansiyon: Dilek Topuz
Derman - Fırat Gülmez - Muna Güvenç


Beşinci Mansiyon: Ersin Pöğün -
Volkan Duruk - R. Kıvılcım Duruk


  MİMARLIK EĞİTİMİ
Zehra Akdemir Ersoy
Dokuz Eylül Üniversitesi Mimarlık
Fakültesi Haftası'nın Ardından
"İki Konferans - İki İşlik"


Ali Cengizkan
Mimarlık Eğitiminde 2 Tabu

Öğrencilerden
Ürünler - Düşünceler


H. Tarık Şengül
Ütopya ve Kent Mekânları


Hayat Zengin Ünverdi
Düş ve Ütopyayı Tartışmak


Burak Altınışık - Deniz Dokgöz -
Ferhat Hacıalibeyoğlu - Birtan Yetkinoğlu
Atölye Koridor


KORUMA
Emel Kayın
Tarihsel Aydın'dan Geride Kalanlar ve
Cemal Bey (Cihanoğlu Abdülaziz) Hamamı


YAPI TİPOLOJİSİ
Melda Türker
"F Tipi" Cezaevi Mimari Tasarımının
Çağdaş Cezaevleri Mimari Modellerinin
Gelişme Sürecindeki Yeri