Uygulama No 2

HABERLER

DOSYA: Mimarlık Eğitiminde Tasarım
Stüdyolarına Farklı Yaklaşımlar

Hikmet Gökmen - Dürrin Süer
Mimari Tasarım Stüdyosunun
Elemanları


Beril Özmen Mayer - Üstün Alsaç
Tasarıma Esnek Bir Yaklaşım

Neslihan Türkün Dostoğlu
Mimari Tasarım Stüdyosu
Uludağ Üniversitesi Örneği


Berrin F. Gür
9 Kare Grid Problemi:
Deneysel Bir Çalışma


Orcan Gündüz - Emel Kayın -
Nezihat Köşklük
"Yer, Bağlam: İzmir" Temalı
Mimari Stüdyo Çalışmasındaki Arayışlar


Orhan Hacıhasanoğlu - Ömer Erem
Tasarım Stüdyosundaki Amaçlar

Gökçe Ketizmen
Mimari Tasarım Stüdyosunda
Çlaışma Yöntemleri: Anadolu
Üniversitesi Mimarlık Bölümü Örneği

  Secan Özgencil Yıldırım
Mimari Tasarım Sürecinin
Problematikleri


Şengül Öymen Gür
Stüdyo Hocalığının 14 Altın Kuralı

GÖRÜŞ
Orcan Gündüz
Bir "Yaz" Yazısı


YAPI TANITIM
Ahmet Yağcıoğlu - Mehmet Yağcıoğlu -
Uğur Doğancı - Metin Baran
Arkas Yönetim Binası


M. Burak Altınışık - Erdal Onur Diktaş
Arkas Yönetim Binası
Üzerine Bir Okuma


Sevgi Molva
Marmaris'te Bir Yapı