Uygulama No 2

HABERLER

MİMARLIK VE EĞTİM
Mimarlık ve Eğitim Kurultayı II Bildirisi

Emel Kayın
Kentsel Mekândaki Koruma
Eylemine İlişkin Güncel Sorunlar


Üstün Alsaç - Seher Altınay
Temel Eğitimde Mimarlık
Konuları Nasıl Ele Alınıyor


İlknur Türkseven Doğrusoy
Açıklık/Pencere Tasarımında
Gereksinimleri Dikkate Almak


YAPI TANITIM
Deniz Dayangaç
Dünden Bugüne Pasaport İskelesi
ve Yolcu Bekleme Salonu


YENİLEME
Hüseyin Hepşengünler - Mustafa Yüksel
Ali Paşa Meydanı Düzenlemesi

PROJE
Merih Karaaslan - Şükrü Kocagöz -
Mürşit Günday
Universiade Konutları

  Sevgi Molva
Ahmet Bilgin ile Söyleşi

YAPI TANITIM
Mehmet N. Türeyen
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Poliklinikleri

PROJE
Mehmet N. Türeyen
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi
Döner Sermaye Saymanlığı


GÖRÜŞ
Güven Birkan
Çağımızın Don Kişotları: Mimarlar


Eray Özbek
Köy - Kent


YAYIN TANITIM