Uygulama No 2

HABERLER

ÖDÜL
Emel Kayın
"İzmir Büyükşehir Belediyesi
Tarihe Saygı / Yerel Koruma Ödülleri"
Üzerine Bir Değerlendirme


PROFİL
Hikmet Gökmen
Emin Balin ile Söyleşi

DOSYA: Kentsel Dönüşüm

Sezai Göksu
Kentsel Dönüşüm ya da
"Yeni Şişede Eski Şarap"


Funda Altınçekiç
Birikimin Yeri Dar

İpek Özbek Sönmez
Kentsel Dönüşüm Süreçlerinde
Aktörler - Beklentiler - Riskler


  Dilek Özdemir - Pınar Özden -
Sırma Turgut
Kentsel Dönüşümde Avrupa
Deneyimi: Kuram ve Uygulamaya
İlişkin Bir Değerlendirme


Hayat Zengin Ünverdi
"Kentsel Dönüşüm" Bir
Dönüm Noktasında mı?


Eylem Bal - Ayşegül Altınörs -
Oytun Eylem Doğmuş
Kente Yön Veren Aktörler Temelinde
İzmir Yeni Kent Merkezi Nazım Planı


KENT BELLEĞİ
Ahmet Eyüce
İzmir'de Kentsel Değişimler ve
Mimari Gelişmeler Çerçevesinde Kent
ve Mimarlık İlişkileri


YAPI TANITIM
Cengiz Uziş
Emin Önal Ardıç Evleri