Uygulama No 2

HABERLER

DOSYA: Kent İçi Çok Katlı Konutlar

Şengül Öymen Gür
Konuta Dair…

Yasemin Sayar - Dürrin Süer
İzmir'de Alternatif Bir Konut Alanı:
Karşıyaka Emlak Bankası Uygulamaları


Ebru Çubukçu - Sevgi Akdeniz Girginer
Toplu Konut ve Kent Merkezi
Yerleşimlerinde Kullanıcı Memnuniyeti


Hikmet Sivri Gökmen
Konutta "Çocuk" Var mı?

  Salih Zeki Pekin - Şükrü Kocagöz - Nafi Çil - Aytekin Yazıcı - Ahmet Sayar - Metin Kozlu - Hüseyin Egeli
Mimarların Görüşleri

Belgin Terim
İzmir'de Çok Katlı Konutlara
Dünden Bugüne Bir Bakış


Emel Kayın
Dönüşüm Sürecindeki Alsancak
İçin Öneriler