Uygulama No 2

HABERLER

Müjgan B. Karatosun - Özlem Arıtan - İlknur T. Doğrusoy
1 Merkezde 3 Pazar

DOSYA: Kamusal Alan/Kamusal Mekân

İnci Uzun
Kamusal Açık Mekânlar:
Kavram ve Tarihe Genel Bakış


Emel Kayın
Bir Kamusal Alan, Bir Kentsel Simge,
Bir Kıyı Hikâyesi: Kordonboyu


Derya Öncül
1980-1983 Sıkıyönetim Döneminin
Konak Meydanı


  Gökçen Firdevs Yücel
Kamusal Açık Mekânlarda Donatı
Elemanlarının Kullanımı


İnci Uzun
2006 Avrupa Kentsel Kamusal Mekân Ödülleri

Hümeyra Birol Akkurt
Bir Yokoluşun Öyküsü;
Paterson Konutu


Ahmet Küçük
Değişen Tasarım İfade Araçlarının
Mimari Tasarım Stüdyosundaki Yeri


Gökçeçiçek Savaşır
İzmir'i Hatırlamak - İzmir'den Öğrenmek

Ayşen Özuysal
Foça Kazısı Günlüğü

YAYIN TANITIM