Uygulama No 2

HABERLER

DOSYA
TASARIMDAN ONARIMA ENDÜSTRİ MİRASI:
UYGULAMALAR, SORUNLAR, ÖNERİLER

Şeniz Çıkış
Endüstriyel Bir Miras Alanında Dönüşüm: İzmir Liman Arkası Bölgesi

Emel Kayın - Eylem Şimşek
İzmir Havagazı Fabrikası Endüstri Kompleksi Üzerine Yeniden Düşünmek

Özlem Arıtan - Yasemin Sayar
İzmir Sümerbank Basma Sanayi Yerleşkesi ve Dönüşüm Süreçleri

  Emre Arolat
Endüstri Mirası Konusunda Öznel Deneyim: İncelik ve İtina

YAPI TANITIM
Işık Çelikoğlu - Sedat Baylan - Ertan Dikmen - Ebru Kandilci Köran
Eski Havagazı Fabrikası

Tevfik Tozkoparan, Emre Ulaş
Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi

GENÇ MİMARLAR
Ebru Türkdamar Diktaş
İzmir'de Yarışmacı Genç Mimarlık Ofisi: Not Mimarlık


YAYIN TANITIM