Uygulama No 2

HABERLER

DOSYA
İZMİR'DE CUMHURİYET DÖNEMİ
MİMARLIK MİRASI:
1923-1965

Emel Kayın
İzmir Kenti İçin Yeni Bir Olanak: 1923-1965 Dönemi Modern Mimarlık Mirası

Cânâ Bilsel
İzmir'de Cumhuriyet Dönemi Planlaması (1923-1965): 20. Yüzyıl Kentsel Mirası

Özen Eyüce
İzmir'de Cumhuriyet Dönemi Mimarlık Mirası ve Ulusal Mimarlık Yaklaşımları

Gülnur Ballice
Cumhuriyet Sonrası İzmir'de Az Katlı Konut Yapıları (1923-1965)

Hande Coşkunoğlu Mete
1950'ler İzmir Mimarlığında Apartman Olgusu ve Melih Pekel

  Deniz Dokgöz - Ferhat Hacıalibeyoğlu
Brüt Beton Net Mimarlık: Ege Üniversitesi Tekstil Mühendisliği Binası

YAPI TANITIM
Tabanlıoğlu Mimarlık
Güçlü Yatay Formuyla DPC

PROJE TANITIM
Noyan Umur Vural
Hafta Sonu Evi: 40>82

MAKALE
Koray Velibeyoğlu
Bardağın Yarısı Dolu: Yerel Kalkınmada Varlık-Temelli Yaklaşım

Selin Zağpus Candemir
Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliğinin Değerlendirilmesi

YAYIN TANITIM