Uygulama No 2

HABERLER

KENT GÜNDEMİ
Hasan Topal
Mimarlık Aracılığı ile Eskiye Öykünme

MAKALE
Yasemin Sayar
Didem Akyol Altun
İzmir Modern Mimarlık Mirasından Bir
Yıldız Kaydı: Özsaruhan Evi (1953-2011)


DOSYA: KENTSEL BOŞLUK VE KAMUSAL MEKÂN

Erdal Onur Diktaş
Toplumsal ve Politik Bir Kip Olarak
Kamusal ve Kamusal Mekân/Boşluk


Deniz Güner
Performans ve Edimsellik Olarak
Mimarlık


Pelin Tan
Mekânın Koşulsuz Deneyimi


 

Özlem Şenyol
Koray Velibeyoğlu
Kentsel Kamusal Boşlukların Kullanım
Olanaklarının Geliştirilmesi:
Etkinlik Listesi Yöntemi


Emel Kayın
İnciraltı Boşluğu için Ekolojik-Kentsel Bir
Gelecek Modeli: "Kentliler için Bir Kıyı

Hasan Topal
Mimarlar Odası ve TMMOB Odaları Dava
Açmasaydı İzmir Neler Yitirecekti


YAYIN TANITIM