Uygulama No 2

BAŞYAZI

İNGİLİZCE ÖZET

HABERLER

DOSYA: ÇAĞDAŞ YAPI TEKNOLOJİLERİ

Werner Sobek, Christian Bergmann, Walter Haase
ÇEVİRİ Yenal Akgünı
Hafif Yapı Elemanları Tasarımı: Stuttgart
Üniversitesi Hafif Strüktürler ve Kavramsal
Tasarım Enstitüsü’nün Güncel Çalışmaları


Ayçe Döşemeciler
Cam ve Aydınlatma Sistemlerinde
Akıllı Malzemeler


Ahmet Vefa Orhon
Akıllı Malzemelerin Mimarlıkta Kulanımı

Başak Güçyeter
Yapı Kabuğu Tasarımında Enerji-Etkin
Teknolojiler Üzerine Bir İnceleme 

İsmail Sarıay
Türkiye’de Asma-Germe Membran
Sistemlerin Kullanımı İle İlgili Örnekler


Gözde Susam, Fulya Gürcü, Koray Korkmaz
Hareketli Çift Eğrilikli
Çizel Yüzeylerin Tasarımı

YAPI TANITIM
Noyan Umur Vural
Sade, Saydam, Fonksiyonel

MAKALE
M. Yıldırım Oral
İzmir Ulaşım Ana Planı 2009