Uygulama No 2

BAŞYAZI

İNGİLİZCE ÖZET

HABERLER

ANI
Ahmet Eyüce’nin Ardından...

MAKALE
Malike Özsoy
Deprem Sonrası Yaşanan Problem
Odaklı Bir Mimari Atölye Çalışması:
Sosyal Yardım İçerikli Yaşam Birimi


MAKALE
Eylem Kazıl Aydoğdu
Kırsal ve Antik Yerleşim Birlikteliği
Üzerine Bir Araştırma


MAKALE
Bahar Ülker Kaya
Kompozit Malzemelerin Yapı Biyolojisi
Açısından İrdelenmesi


MAKALE
Evren Ülkeryıldız, Ece Ceren Önder
İzmir Kent Temsilinde Sinema ile Üretilen
Kolektif Bellek: Yeşilçam Örneği 

MAKALE
Gamze Saygı, Ebru Yılmaz
1970’lerde İzmir’de Kimlik
Dönüşümünün Sözlü Tarih Yöntemi ile
İncelenmesi: İnci Apartmanı


MAKALE
Mehmet Uysal, Gülsün Navruz Berk
50 Sonrası Bir İşçi Yerleşkesi:
Seydişehir Etibank Alüminyum Tesisleri

MAKALE
Nimet Öztank
Afyonkarahisar Geleneksel Konut
Mimarisi ve Sokak Dokusunun Analizi


MAKALE
Kunter Manisa, Bora Yerliyurt
Endüstri Mirası Olarak Dikili - Bergama
Bölgesindeki Eski Zeytinyağı işlikleri ve
Mimari Özellikleri


MAKALE
Kader Reyhan
Batı Anadolu Bölgesi’ndeki Osmanlı
Hamam Kubbelerinin Yapım Teknikleri


MAKALE
Hatice Uçar
Taksiarhis Kilisesi’nin
Mimari Özellikleri