Uygulama No 2

BAŞYAZI

İNGİLİZCE ÖZET

Hasan Topal
İzmir Mimarlık Merkezi

ANI
Gürhan Tümer’in Ardından...

DOSYA
Hikmet Sivri Gökmen
OKUL TASARIMLARINI YENİDEN DÜŞÜNMEK:
ÇOCUKLAR VE GENÇLER İÇİN ÖĞRENME
ORTAMLARI / ÇEVRELERİ


Celal Abdi Güzer
Eğitim Ortamını ve Yapılarını
Yeniden Düşünmek


Haydar Karabey
Eğitim Tesislerinde Çevre Duyarlı Bir
Tasarım için Öneriler Listesi


Aslı Sungur Ergenoğlu
Özel Eğitim Gereksinimi Olan Bireyler
için Çözüm: Kapsayıcı Okullar


Ayla Ayyıldız Potur
Tenin Gözleri: Görme Engellilere Yönelik
Öğrenme Ortamları ve Çok Duyulu
Mekansal Deneyimler 

Gonca Yılmaz
Çevre Dostu Yüksek Performanslı Eğitim
Binalarına Bakış:Gloria Marshall İlkokulu Örneği

Kutlu Sevinç Kayıhan
Güncel Bir Eğilim Olarak Üniversitelerde
Sürdürülebilir Dönüşüm ve Eko-Yerleşkeler


Hikmet Sivri Gökmen
Okul Öncesi Eğitime Farklı Yaklaşımlar:
Montessori ve Reggio Emilia


Levent Şentürk
Antakya Latife Hanım Anaokulu

Boğaçhan Dündaralp
‘Başka Bir Okul Mümkün’*e İnanmak...

YAPI TANITIM
Alpay Demirci
Hem Neşeli,
Hem Dinamik


YAYIN TANITIM