Uygulama No 2

BAŞYAZI

İNGİLİZCE ÖZET

HABERLER

DOSYA
KIRSAL MİMARLIK VE KORUMA

Zeynep Eres
Türkiye’de Geleneksel Köy Mimarisini Koruma Olasılıkları…

Öncü Başoğlan Avşar
Muğla-Yerkesik Kırsalı Örneğinde Kırsal Mimarinin Geleceğinin Tartışılması…

Figen Akpınar
Bir Yerel Koruma Çabasının Öznesi Olarak Darkale Köyü…

Ali Kazım Öz
Antik Megaron Modelinin Kırsal Mimarideki İzleri…

Nezihat Köşklük Kaya
Kırsal Mimarlık Mirasının Korunmasında Turizmin Rolü:Cumalıkızık Köyü Örneği…

Semra Arslan Selçuk
Leonardo da Vinci Programının Mimarlık Mesleğine Katkıları Üzerine Bir Değerlendirme…

 

Filiz Sönmez, Semra Arslan Selçuk
Seyahatler Aracılığıyla Dünyayı Görme, Seziş ve Yorumla: Turgut Cansever Üzerine Bir Aktif Okuma / Düşünme…

Ali Kemal Çınar, Yenal Akgün, Nursun Karaburun Akıncı
Çiğli-Güzeltepe Mahallesi için Kentsel Dönüşüm Modeli Önerisi…

Sema Serim, Yeşim Ünal Alemdar, Şeyda Güngör Açıkgöz
Mimarlık Eğitimine Başlamak; Bauhaus İçinden Bir Yeniden Konumlandırma Denemesi…