Uygulama No 2

BAŞYAZI

HABERLER

MAKALE
İnci Uzun
İzmir Merkezi Ticaret Bölgesinde 1950-1960 Dönemi İş Yapıları…

MAKALE
F. Nurşen Kul
Cemalettin Dönmez
Aysu Püskülcü Aydın
Yandı Bitti Kül Oldu! Urla Eski Tekel Binasının (Arditi Köşkü) Hazin Öyküsü

MAKALE
Erkan Avlar
H. Sueda Yılmaz
Form, Malzeme ve Rengin Ahengi ile Sanatı Yeniden Canlandırma İsteği “Auditorium del Parco”

MAKALE
Ayşe Özdemir
Engelsiz Oyun Alanları İçin Kapsayıcı Tasarım Yaklaşımı

DOSYA
MEKÂNSAL ÖRGÜTLENMEDE KATILIM SORUNU

 

Emel Kayın
İzmir’de Korumacı-Katılımcı Reflekslerin 20.Yüzyıl Sonu-21. Yüzyıl Başındaki Örgütlenmesi ve Dönüşümü

Muhammed Aydoğan
Türkiye’de Tarihi Çevrelerin Korunmasında Katılımcı Planlama Olasılığı: İzmir Örneği

Bedriye Asımgil
Yayalaştırma - Cadde Tasarımları Hareketi ve Politikalarının Oluşturulmasında Halk Katılımının Sağlanması: Provo “Beyaz Bisiklet Devrimi”

Ferhat Hacıalibeyoğlu
Mimarlıkta Kullanıcı Katılımlı Tasarım Modeli

YAPI TANITIM
Deniz Dokgöz
Ferhat Hacıalibeyoğlu
Orhan Ersan
Geleneksel İçinde İkiz Zıtlık: Alaçatı Evi

İNGİLİZCE ÖZET