Uygulama No 2

BAŞYAZI

HABERLER

YARIŞMA
Evka 3 Sosyal Merkez ve Aktarma İstasyonu Mimari Proje Yarışması

YARIŞMA
İzmir Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Entegrasyon Merkezi ve Yakın Çevresinin Düzenlenmesi Ulusal Mimari Proje Yarışması

MAKALE
Müjgan Bahtiyar Karatosun
Erken Cumhuriyet Döneminde Tarımsal Modernleşme: Modern Mimarlık Mirası Olarak İzmir Ziraat Mektebi

MAKALE
Fatma Kolsal
Aydın Tekstil Yerleşkesi’ne Ait Barınma Yapıları

 

MAKALE
Arzu Başaran Uysal
Kırsalda Koruma ve Soylulaştırma İkilemi

MAKALE
Özlem Altınkaya Genel
İzmir Nazım Planı: Le Corbuiser’nin Mimarlığı’nda Mekânsal Bir Strateji Olarak Lineerlik

MAKALE
Tuğçe Kazanasmaz
Merve Öner
Carsten Bauer
Aynalı Jaluzi Sistemleri ile Enerji Etkin Yapı Tasarımı: Günışığı Performansının Artırılması

İNGİLİZCE ÖZET
İngilizce Özet