EGE MİMARLIK dergisi, Mimarlar Odası İzmir Şubesi tarafından 1991 yılından beri yayımlanan, Ege Bölgesi'nin en uzun soluklu mimarlık dergisidir. Bölgede tek, ülke genelinde de sürekliliği kesilmeden üretilen az sayıda mimarlık dergisinden birisi olan Ege Mimarlık üç ayda bir, yılda 4 sayı olarak yayımlanmaktadır. Derginin yönetim merkezi, editör, yardımcı editörler ve 7 kişilik yayın kurulu ile İzmir'dedir. 27 yıllık yayın hayatında, mimarlığın eylem alanının çeşitliliğini yansıtma yönündeki çalışmalarını sürdüren dergi, yüzüncü sayısından itibaren bölgesel bir dergi olmasının sorumluluklarını daha fazla yerine getirme amacıyla teori ve mimari pratik bağlamında yerel bilgi üretimine odaklanmaktadır. Mesleğin iletişim halinde bulunduğu diğer tasarım dallarının da derginin kapsamına alınmasıyla yerel üretimin etki alanlarının genişletilmesi amaçlanmıştır. Bölge üzerine üretilen bilginin, mimarlık kuramındaki genel tartışma konuları ile örüldüğü metinler derginin önceliğidir. Nitelikli bilginin üretimine odaklanan dergi yüzüncü sayısından itibaren hakemli bir dergi olarak yayın hayatına devam etmektedir.

Yılda dört kez yayımlanan derginin sürekli olarak yayımlanan bölümleri olduğu gibi, mesleğin ve bölgenin gündemine göre değişen ya da gündem oluşturması beklenen konuların yer aldığı bölümler de dergide yer almaktadır. Sürekli olarak yayımlanan bölümler şunlardır:

Yapı Tanıtım
Ege Bölgesi’nde gerçekleştirilen güncel ve nitelikli mimari uygulama örneklerinin yer aldığı bölüm;

Komşu Yaka
Bölgemizin bir uzantısı olan Yunanistan’daki yapı uygulamalarının incelendiği bölüm;

İz Bırakanlar
Alanında önemli çalışmalar yapmış ve genç kuşakları etkilemiş olan duayen mimarların, kuramcıların ve eğitimcilerin çalışmalarının, söyleşilerinin, biyografilerinin yer aldığı, meslek belleğimizi güncel tutan bölüm;

Tartışmalar
Bölgeye ve mesleğe dair güncel mimari konuların ele alınıp, farklı aktörlerin bakış açılarından tartışıldığı bölüm;

Feşmekân
Mekânın teknik ifade araçlarının dışında, bir dil olarak sentaksının analiz edildiği metinlerden oluşan bölüm;

Öğrenci
Öğrencilerin gözünden mimarlık eğitimi ve mesleğin kendisine dair her türlü üretimin yer aldığı bölüm;

Kültür Sanat
Ege Bölgesi’ndeki kültür sanat aktivitelerinin yer aldığı, aktörleri tarafından tartışıldığı bölüm;

Haberler
Bölge, ülke ve dünya ölçeğindeki güncel tartışmaların ve haberlerin bulunduğu bölüm;

Karikatür
Karikatürün mimari eleştirinin bir ifadesi olarak yer aldığı bölüm;

Yayın Tanıtım
Mimarlık ve etkileşim halinde bulunduğu alanlara yönelik üretilen yayınların tanıtıldığı, değerlendirildiği bölüm;

Karşılaşmalar
Kente bakışın farklı perspektifler ile sunulduğu bölüm.


Derginin web sitesi, 2003 yılından beri güncellenerek, www.izmimod.org.tr/egemimarlik adresinden izlenebilmektedir. Sitede, 1991 yılından beri yayımlanan tüm sayıların tam metin ve görsellerine ulaşılabilmektedir. Dergi yayımlandıktan sonra yeni sayı web sitesinden ücretsiz olarak izlenebilmektedir.