Ege Mimarlık Yayın Çizgisi
Akademik ve mesleki uygulama alanına dayalı eleştirel yayın ilgisini kendi bölgesine önceleyen EgeMimarlık, mimarlığa has tartışmaları ona koşut kültürel üretim biçimleriyle—film, resim, müzik, fotoğraf, performans, plastik sanatlar, edebiyat— birlikte demleyen, kuram ile pratiği birbirine ören yazı-çizilere yer verir. Belli bir tema etrafında örgütlenen her bir EgeMimarlık sayısı, mesleki ve bilimsel katkının özgün, yaratıcı ve hatta kışkırtıcı olma sorumluluğunu derinden hisseden işlere adanmıştır.

Ege Mimarlık Yayın Koşulları
Gönderilecek yazılar en fazla 2400 kelimeden oluşmalıdır.
Görseller, 300dpi çözünürlükte ve kısa kenarı en az 20 cm olmalıdır. Çizimler, küçültüldüklerinde okunabilir olmalıdır.
Yazı ve fotoğraflar için kaynak gösterilmesi zorunludur.
Chicago dipnot ve kaynakça sistemi kullanılmalıdır.
Makalelerin 80 kelimeyi geçmeyen İngilizce özetleri ile birlikte gönderilmesi gerekmektedir.
Yazıların her türlü sorumluluğu yazarına aittir .
Ege Mimarlık makale seçimleri hakemler tarafından yapılmaktadır. Sadece hakemli seçim sürecinden geçen yazılar “makale” kategorisinde yer alacaktır.
Makaleler daha önce yayınlanmamış olmalıdır.

Makale Teslimi
egemim@izmimod.org.tr adresine e-posta; Mimarlar Odası İzmir Şubesi'ne elden teslim ya da posta yoluyla teslim edilebilir.
Elden ya da posta ile teslimde mutlaka dijital dokümanlar yer almalıdır.