ISSN 1301-9694
Mimarlar Odası İzmir Şubesi tarafından üç ayda bir yayımlanır.
Yerel Süreli Yayın

YAYIMLAYAN
Mimarlar Odası İzmir Şubesi adına; Yayın Komitesi
MİMARLAR ODASI ADINA SAHİBİ
Halil İbrahim Alpaslan
SORUMLU YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜ
Nilüfer Çınarlı Mutlu
KONSEPT TASARIM
Emre Çıkınoğlu
GRAFİK TASARIM
Güler Özsakarya Ertan

YAYIN KOMİTESİ
Yenal Akgün
Hümeyra Birol Akkurt
H. İbrahim Alpaslan
T. Didem Akyol Altun
Erdal Onur Diktaş
Hikmet Gökmen
Ülkü İnceköse
Emel Kayın
Nezihat Köşklük Kaya
Seçkin Kutucu
Nilüfer Çınarlı Mutlu
Elif Sağlamer
Necdet Ulema
Ali Okan Yılmaz
Ebru Yılmaz
(Soyadına göre alfabetik)

YAYIN YERİ
Mimarlar Odası İzmir Şubesi İzmir Mimarlık Merkezi
1474 Sokak No: 9 Alsancak İzmir
Tel: +90 232 463 66 25
Faks: +90 232 463 52 12
E-posta: egemim@izmimod.org.tr