TMMOB Mimarlar Odası İzmir Şubesi’nin üç ayda bir yayınlanan Uluslararası Hakemli Dergisidir.

Yerel Süreli Yayın

Mimarlar Odası İzmir Şubesi Üyeleri için ücretsiz bir yayındır.

Yayınlayan
Mimarlar Odası İzmir Şubesi adına;
Yayın Komitesi

Sahibi Halil İbrahim Alpaslan
Sorumlu Yazı İşleri Müdürü
Nilüfer Çınarlı Mutlu
Editör
Can Gündüz
Yayın Sekreteri
Çiçek Ş. Tezer Yıldız
Grafik Tasarım
Güler Özsakarya Ertan
Konsept Tasarım
Emre Çıkınoğlu

Yayın Komitesi
Halil İbrahim Alpaslan
Deniz Dokgöz
Bilgen Dündar
İpek Ek
Can Gündüz
İlker Özdel
Melis Varkal
(Soyadına göre alfabetik)

Tarandığı Veritabanları
DAAI - Design and Applied Arts Index

YAYIN YERİ
Mimarlar Odası İzmir Şubesi İzmir Mimarlık Merkezi
1474 Sokak No: 9 Alsancak İzmir
Tel: +90 232 463 66 25
Faks: +90 232 463 52 12
E-posta: egemim@izmimod.org.tr