ISSN 1301-9694
Mimarlar Odası İzmir Şubesi tarafından üç ayda bir yayımlanır.
Yerel Süreli Yayın

YAYIMLAYAN
Mimarlar Odası İzmir Şubesi adına; Yayın Komitesi
MİMARLAR ODASI ADINA SAHİBİ
Halil İbrahim Alpaslan
SORUMLU YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜ
Nilüfer Çınarlı Mutlu
YAYIN SEKRETERİ
Çiçek Ş. Tezer Yıldız
KONSEPT TASARIM
Emre Çıkınoğlu
GRAFİK TASARIM
Güler Özsakarya Ertan

YAYIN KOMİTESİ
H. İbrahim Alpaslan
Deniz Dokgöz
Bilgen Dündar
Can Gündüz
İpek Ek
İlker Özdel
Melis Varkal
Şebnem Yücel
(Soyadına göre alfabetik)

YAYIN YERİ
Mimarlar Odası İzmir Şubesi İzmir Mimarlık Merkezi
1474 Sokak No: 9 Alsancak İzmir
Tel: +90 232 463 66 25
Faks: +90 232 463 52 12
E-posta: egemim@izmimod.org.tr