EGE MİMARLIK 123: KENTSEL POLİTİKALAR/YEREL YÖNETİMLER VE MİMARLIK
EGE MİMARLIK 123: KENTSEL POLİTİKALAR/YEREL YÖNETİMLER VE MİMARLIK

EGE MİMARLIK 123: "KENTSEL POLİTİKALAR/YEREL YÖNETİMLER VE MİMARLIK" Makale Çağrısı

Hızlı kentleşen ve gittikçe kalabalıkları barındıran metropollerde, daha büyük nüfusların bir arada yaşadığı bir dünyada, kentlerin nasıl yönetildiği, yönetenlerin uygulama süreçleri, toplumsal sorunlara yaklaşımı kentlerin geleceğini belirlemektedir. Bu bağlamda, kentsel politikalar da kent ile ilgili tüm karar alma süreçlerini, toplumsal kapsayıcılığı göz ardı etmeden kentin ekonomik, politik, sosyal ve kültürel gelişiminin araçlarını ortaya koymaktadır. Kentsel politikaların kapsayıcı sonuçlar üretebilmesi için ortak hedeflerin ve stratejilerin belirlenmesi, tüm paydaşların var olduğu katılımcı süreçlerin işletilmesi ve toplumsal faydanın öncelikli kılınması beklenir.

Kentsel politikalar kentsel mekânı nasıl biçimlendireceğimizin, kullanacağımızın ve ortaklaşacağımızın temel ilkelerini, süreçlerini ve sonuçlarını belirler. Kentlinin talepleri, siyasi ve yerel otoritenin karar alma mekanizmaları aracılığı ile görünür kılınır. Elbette, kent ile ilgili sorunların çözülmesinde çeşitli ekonomik ve sosyal kısıtlar olabilir, hedefler yeterince öngörülmemiş olabilir ve kentsel politikalar yetersiz kalabilir. Buna rağmen içerdikleri her hamle kentin geleceğinin biçimlenmesinde önemli rol oynar. Mimarlık düşüncesi ve pratiği de bu kararlar çerçevesinde kendine kentte ifade alanları bulur. Mekanı üretme süreci yönetsel yapıların, planlama süreçlerinin ve toplumun farklı kademelerdeki karar alma organlarının alınan kararları uygulama iradesi göstermesi sonucu gerçekleşir. Bu nedenle, tarih boyunca üzerinde bir denetim oluşturmak için türlü mücadelenin verildiği, iktidar ilişkilerinin yeniden ve yeniden şekillendirdiği mekân kentsel politikaların belki de en önemli aracıdır.

Bu kapsamda, Ege Mimarlık Dergisi 123. sayısında, Türkiye’de bir yerel seçim süreci gündeminin üreteceği tartışmaların bilinciyle, kentsel politikalar ve mimarlık ilişkisi üzerine yeni düşünceler üretmeyi amaçlamaktadır. Kentsel politikaların neleri kapsaması gerektiği, karar verici mekanizmaların yapısı, aktörlerin mekânın üretilmesindeki rolü, kentte kapsayıcı ve katılımcı süreçlerin işletilmesi, kentsel politikaların yön verdiği ya da neden olduğu mimarlıklar, kentsel politikalar ve mimarlık ilişkisini tartışmaya açan başlıklar bu sayının içeriğini belirleyecektir.

EGE MİMARLIK 123. SAYISI İÇİN “KENTSEL POLİTİKALAR/YEREL YÖNETİMLER VE MİMARLIK” TEMASI ÇERÇEVESİNDE YANITLAR ARIYOR VE KATKILARINIZI BEKLİYOR! Tema kapsamındaki makalelerinizi ve görüş yazılarınızı yukarıdaki tema metnine ve Ege Mimarlık Yazar Rehberine uygun olarak 3 Nisan 2024 Çarşamba gününe kadar egemim@izmimod.org.tr adresine gönderebilirsiniz.

3 Nisan 2024: Makalelerin (tam metin) teslimi

22 Nisan 2024: Makale ön-değerlendirme sonuçlarının açıklanması

13-24 Mayıs 2024: Makale 1. revizyon tarih aralığı

10-21 Haziran 2024: Makale 2. revizyon tarih aralığı