Ege Mimarlık Makale Seçkisi: Deprem
Ege Mimarlık Makale Seçkisi: Deprem

Ege Mimarlık Makale Seçkisi

DEPREM


1992/2 5. Sayı TÜRKİYE’NİN GÜNDEMİ 13 Mart 1992 Erzincan Depreminin Tekrar Düşündürdükleri


1992/3-4 6. Sayı OKURLARDAN İzmir Depremi Üzerine, Cahit Helvacı


1998/2 26. Sayı FORUM Yeni Deprem Yönetmeliği ve Yapı Tasarımı, M. Osman Akbaşak - Boygar Özlen


1998/4 28. Sayı OLAY Adana-Ceyhan Depremi, Hasan Topal - Fikret Okutucu


1999/4 32. Sayı GÜNDEM 17 Ağustos 1999 Kocaeli Depreminin Düşündürdükleri, Semih S. Tezcan


1999/4 32. Sayı GÜNDEM Marmara Depremi Üzerine Gözlemler, M. Osman Akbaşak


1999/4 32. Sayı GÜNDEM Bu Deprem, Mimarlık Eğitimini Vurur mu?, Behiç Ak


1999/4 32. Sayı GÜNDEM İzmir’in Jeolojik Yapısının Kentleşmedeki Önemi, Hasan Gümüş


1999/4 32. Sayı GÜNDEM Büyük Depremden İzlenimler, Mehmet Hamuroğlu


1999/4 32. Sayı GÜNDEM Zorunluluklar, Tasarım, Deprem, Hasan Topal


1999/4 32. Sayı GÜNDEM 17 Ağustos Depreminin Düşündürdükleri, Güney Dinç


2001/2 38. Sayı DEPREM Depremin İkinci Yılında Marmara Bölgesi'nde Yapılan Çalışmalar ve Son Durum, Kutluğ Savaşır


2001/4, 2002/1 40-41. Sayı DEPREM 1999 Marmara Depremi ve Depreme Dayanıklı Yapı Tasarımı İlkeleri, Mustafa Düzgün


2003/1 45. Sayı DEPREM Minik Bölgeleme, Rahmi Pınar - Zafer Akçığ


2007/1 60. Sayı HABERLER Urla Pratik Kız Sanat Okulu Binası Deprem Sonrası Onarımı, Başak İpekoğlu - Elif Uğurlu - Kerem Şerifaki - Özlem Çizer - Kader Reyhan - Hasan Böke


2013/2 84. Sayı MAKALE Deprem Sonrası Yaşanan Problem Odaklı Bir Mimari Atölye Çalışması: Sosyal Yardım İçerikli Yaşam Birimi, Malike Özsoy


2021/2 110. Sayı İNCELEME 30 Ekim Depremi Üzerinden Kültür Varlıkları ve Kentlerin Afet Dirençliliği İlişkisinin Okunması, Zeynep Gül Ünal


2021/2 110. Sayı İNCELEME Sisam Depreminin Uzak Yerel Koşullarda Zemin Büyütmesi ve Rezonans Etkisi, Özgür Yılmaz


2021/2 110. Sayı İNCELEME Depremler, Risk yönetimi ve Yerel Yönetimler, Murat Balamir


2021/2 110. Sayı İNCELEME 30 Ekim 2020 Ege Denizi Depremi ve Sonuçları Hakkında Bir Değerlendirme, Ali Kemal Çınar, Yusuf Ekici, Nejla Baysan


2021/2 110. Sayı İNCELEME Deprem Sonrası Süreçte Sayısal Belgeleme Deneyimi: İzmir Depremi, Uğur Yıldırım


2021/2 110. Sayı MAKALE Kültür Varlıklarının Depreme Karşı Korunmasının Ulusal Yönetim Planları Kapsamında Değerlendirilmesi, Melike Kalkan, Orkun Alptekin, Hasan Ünver


2021/2 110. Sayı MAKALE Mimari ve Strüktür Tasarım İlişkisinde Tekrarlanan Hatalar: 2020 İzmir Depremi İzlenimleri, Rabia Safa Özen, Serra Zerrin Korkmaz, Ali Serdar Ecemiş


2023/1 117. Sayı ŞUBEDEN Mimarlar Odası İzmir Şubesi'nin 6 Şubat Depremi ile İlgili Görüşleri


2023/1 117. Sayı ŞUBEDEN Mimarlar Odası İzmir Şubesi Deprem Odaklı Üye Danışma Kurulu


2023/1 117. Sayı BÖLÜNMÜŞ EKRAN Göç ve Deprem, Merve Bedir, Didem Danış, Mustafa Kahveci


2023/3 119. Sayı YAPI TANITIM Acil Barınak (Readybox), Can Yengül, Murat Yavuz


2023/3 119. Sayı YAPI TANITIM Acil Durum Mimarlığı: Türkiye'de Kâğıt Bölme Sistemi, Mauricio Morales-Beltran, Ecenur Kızılörenli


2023/3 119. Sayı YAPI TANITIM Deprem Sonrası Hatay İçin Tasarla ve Yap, Ozan Avcı, Ceren Çelik, Arda İnceoğlu, Kürşad Özdemir, Didem Sağlam, Buket Samancı, Esra Sert, A. Hilal Uğurlu, Büşra Ünver, Zülfüye Yıldız


2023/3 119. Sayı YAPI TANITIM Acil Barınma Birimi: Afet Sonrası Hızlı Kurulabilir Yaşam Ünitesi Tasarımı ve Prototip Üretimi, Hümeyra Birol, T. Didem Altun, A. Vefa Orhon, A. İlker Yalıner


2023/3 119. Sayı BÖLÜNMÜŞ EKRAN Kahramanmaraş Depremlerinin Ardından: İmalat, İlker Kahraman, Mert Nezih Rifaioğlu, Bünyamin Derman, Ahmet Türer, Muzaffer Tunçağ


2023/3 119. Sayı İNCELEME Deprem ile Yaşamak, Oya Ankaya Pamukçu, Hasan Sözbilir, Ayça Çırmık, Fikret Doğru, Özkan Cevdet Özdağ, Ekrem Tuşat, Fatih Uysal, Ufuk Aydın, Metehan Uluğtekin, Fulya Özdemir, Zülfikar Erkan


2023/3 119. Sayı İNCELEME Mevcut Betonarme Binaların Güçlendirilmesinde Uygulanan Yöntemlere Bakış, Elif Naz Çelik, Uğur Demir


2023/3 119. Sayı İNCELEME Bir Deprem Ülkesi Olan Türkiye, Ahşap Binaların Avantajları ve Yeni Ahşap Bina Yönetmeliği, Ahmet Türer


2023/4 120. Sayı İZ BIRAKANLAR 30 Ekim 2020 İzmir Depremi, Ülkü İnceköse, Ebru Yılmaz, Deniz Özkut


2023/4 120. Sayı YAPI TANITIM Yeni Bir Başlangıç: Hatay İli Konteyner Eğitim Kampüsü, Didem Kan-Kılıç, Selin Gülden, Yasemin Albayrak-Kutlay, Michael E. Young


2023/4 120. Sayı BÖLÜNMÜŞ EKRAN Yıkım ve Doğal Afetler, Sezai Göksu, İsmail Küçük, Tarık Şengül, Ezgi Orhan, Ayşe Filibeli


2023/4 120. Sayı ATÖLYE Afet Sonrası İyileşme İçin Doğal Konut, Ecenaz Adıgüzel, Berkin Değirmenci, Matthieu Pedergnana


2023/4 120. Sayı İNCELEME Bütünleşik Afet Yönetimi Felsefesi ve Olgular, Zerrin Toprak Karaman


2023/4 120. Sayı İNCELEME Depreme Dayanıklı Yapı Tasarımı Bilinci ve Mimarın Sorumlulukları, Nilüfer Akıncıtürk


2023/4 120. Sayı MAKALE Geçmiş-Şimdi-Gelecek Üçgeninde Antakya'yı Bağlamsalcılık Çerçevesiyle Okumak, Ebru Bingöl


2023/4 120. Sayı MAKALE Kentlerde Mekânsal Direnç Yaratma Tartışmaları: 2020 Ege Denizi Depremi Örneği, Ceren Ağın Gözükızıl, Senem Tezcan, Hayat Zengin Çelik