Ege Mimarlık Duyurular
EGE MİMARLIK 116: İKLİM

EGE MİMARLIK 116: İKLİM

Küresel iklim değişikliği veya küresel ısınma, karbondioksit başta olmak üzere, ısıyı tutan sera gazlarının atmosferde artmasıyla oluşan ve sonucunda dünya üzerinde yıl boyunca kara, deniz ve havada ölçülen ortalama sıcaklıklarınartması durumudur. Küresel ısınma sorunu, sanayi devrimi sonrasında dünya genelinde görülmeye başlamış, özellikle 1960’lardan itibaren bu artış ivme kazanmıştır. Sorunun ana kaynağı, fosil yakıtların yakılması ile atmosferde artan sera gazı emisyonu olsa da, karbondioksit emisyonunu doğal yollarla azaltan orman biokütlesinin hızla küçülüyor olması da sorunu büyüten bir etkendir. Günlük hayat rutini içerisinde sıkça unutulsa da, aslında bu sorun dünyanın geleceğine yönelik en önemli tehditlerden birisidir ve tüm insanlığın bu sorunu çözme adına beraber çalışması bir zorunluluktur.

Küresel iklim değişikliğinin etkisi sadece ortalama yıllık sıcaklıklardaki artıştan ibaret değildir. Bu sıcaklık artışının doğurduğu kuraklık, seller, şiddetli kasırgalar gibi aşırı hava olaylarının sıklığı ve etkisinde artış, okyanus ve deniz suyu seviyelerinde yükselme, okyanusların asit oranlarında artış, buzulların erimesi gibi etkenler sonucunda bitkiler, hayvanlar ve ekosistemlerin yanı sıra insan toplulukları ve kentler de ciddi risk altındadır.

Kentler ve dolayısıyla inşaat sektörü, küresel ısınmanın önemli sorumlularından biridir. Birleşmiş Milletler Çevre Programı’na göre, binalar (inşaat ve yıkım süreçleriyle beraber) küresel enerji kullanımının %36'sından ve karbondioksit emisyonunun %39'undan sorumludur. İnşaat sektörünün kullandığı malzemenin üretim ve taşıma süreçleri de düşünüldüğünde bu sorumluluğun daha da büyük olduğu rahatlıkla görülebilir. Bu da demek oluyor ki inşaat sektöründe ve yapılı çevrede gerçekleşebilecek iyileştirmeler ve yenilikçi fikirler, küresel ısınma sorununun çözülmesi için direkt etki edebilecek etkidedir.

EGE MİMARLIK bu sayısında değişen küresel ısınma sonucu oluşan iklim koşullarına, bu koşulların ortaya çıkardığı ekolojik, fiziksel, mekânsal, sosyal ve ekonomik sorunlara karşı mimarlık mesleğinin nasıl çözümler üretmesi gerektiğine yönelik akademik araştırma makaleleri ve görüş yazıları beklemektedir. Metinde bahsedilen sorunlara cevap olabilecek şekilde çağdaş sürdürülebilir yapı yapma/tasarlama biçimleri, sürdürülebilir kentleşme, değişen iklimsel koşulların getirdiği yeni şartlara göre tasarım, döngüsel tasarım, yeniden işlevlendirme, yeniden kullanım gibi kavramlar tartışılabileceği gibi, araştırmacıların bu çerçeve ile ilişkilenen çeşitli perspektiflerden çalışmaları ve makaleleri bu sayımıza davet edilmektedir.

Tema kapsamındaki makalelerinizi ve görüş yazılarınızı Tema Çağrı Metnine ve Ege Mimarlık Yazar Rehberine uygun olarak, 3 Ağustos Çarşamba saat 17:00’a kadar egemim@izmimod.org.tr adresine gönderebilirsiniz. Makale gönderimleri tam metin şeklinde yapılacaktır. 


ÖNEMLİ TARİHLER

3 Ağustos ---- Makalelerin (tam metin) teslimi

12 Ağustos --- Makale ön-değerlendirme sonuçlarının açıklanması

1 - 15 Eylül ---- Makale 1. revizyon tarih aralığı

6 - 20 Eylül --- Makale 2. revizyon tarih aralığı