Ege Mimarlık Duyurular
EGE MİMARLIK 118: SIRA DIŞI

EGE MİMARLIK 118: SIRA DIŞI

Sıra dışı, alışılmışın dışında olan, gayri tabi, olağan dışı, eksantrik, aykırı, beklenmedik, odak dışı gibi dilimizde kullanım bakımından eşlenikleri olan bir olayı, olguyu, eylemi, durumu ya da şeyi tanımlamak için kullanılan bir sıfat.

EGE MİMARLIK 118. sayısında, Sıra Dışı teması ile, hâkim paradigmanın dışında olana/kalan/çıkana; dışında bırakılana ya da fark edilmeyene odaklanan düşüncelere yer vermeyi amaçlamakta. Bu amaç ile sıradanlığın sıra dışı olma durumu da bu düşünsel üretimin bir parçası olabilmekte.

Sıra Dışı teması ile, mimarlıktaki konvansiyonların dışına çıkan farklı eylemleri, kuramsal ve pratik boyutu ile, geçmiş, günümüz ve gelecek perspektifinde açık ederek ve sorgulayarak, hepimizi, genel kabullenişin sağladığı güvenilir düşünce ortamlarımızdan çıkarmayı hedefler. Bir taraftan kalıplaşmış, biçimlenmiş ve neredeyse sorgulanamaz hâle gelmiş olanı ters düz etmenin mümkünlüğünü sorgulamaya; diğer taraftan sıra dışı olanın gücünü ve hatta konvansiyona dönüşme potansiyelini hatırlamaya olanak sağlar.

İçinde bulunduğumuz çağda, yüzlerce yıllık süreçte, insanın yıkıcı gücünün ölçüsüzlüğü sonucunda maruz kalınan, mimarlık üretiminin de parçası olduğu, kültürel, toplumsal, ekonomik ve ekolojik sorunlar, yine insan tarafından çözülmeyi beklemekteyse, Sıra Dışı’nın potansiyelini aramak daha da anlamlı olacaktır.


EGE MİMARLIK 118. sayısında, yukarıda belirtilen çerçevede, mimarlıkta, olağanın kendiliğinden sahip olduğu güvenlikli ortamında üretilecek olası çıkarımlardan sıyrılarak, yaratıcı düşünce üretebilmeye yönelik yeni alanlar açabilmek adına Sıra Dışı olanı keşfetmeye yönelik bir tartışma ortamı sunmaktadır. 

Katkı beklenen odak tartışma alanları şunlardır: Mimari Kavram ve Düşünce, Mimarlık Tarihi, Kentsel Mekân, Kamusal Mekân, Mimari Tasarım, Yapı Üretimi, Mimarlık Eğitimi.