Ege Mimarlık Duyurular
EGE MİMARLIK 120-121-122: YIKIM

EGE MİMARLIK 120 – 121 - 122: YIKIM

EGE MİMARLIK olarak yaşanan büyük Maraş-Elbistan depremleri sonrasında hepimizin hayatlarını etkileyen, değiştiren ve dönüştüren bu felaketten ve yaşanan acı ve travmalardan hareketle, gelecek 120. ,121. ve 122. sayılarda, toplum olarak karşı karşıya kaldığımız fiziksel, sosyal, ekonomik ve kültürel yıkımları tüm boyutları ile incelemeye karar verdik. Depremler tüm yıkıcılıkları ile bizlere bu felaketlere ne kadar hazırlıksız olduğumuzu gösterdi. Öncelikle, bir deprem ülkesinde yaşıyor olmanın bilgisine, bilincine sahip olmamız gerektiğini, bu bilinci tüm kurumsal yapılanmamızda ve toplumsal yaşamımızda sürekli hatırlamamız gerektiğini düşünüyor, depremle yaşamanın sonuçlarına, yıkımlara, krizlere ve onların yönetilmesine odaklanıyoruz. Şayet bunu toplum olarak gerçekleştiremezsek herhangi bir yıkım sonrasında yaşananların toplumsal, ekonomik, politik bilançosu çok ağır olmaya devam edecektir. Maddi kayıplar sadece yerel değil, bölgesel, ulusal hatta uluslararası ekonomik kayıplara sebebiyet verecektir. Yanı sıra afetin ekonomi-politiği kadar önemli olan toplumsal hafızanın yıkımı üzerinde de durmak istiyoruz. Toplumları ayakta tutan sahip oldukları ortak değerler, toplumsal hafızaları ve kültürel birikimleridir. Yıkım, fiziksel ve mekânsal olanın tahribatı olduğu gibi o fizikselliğin üretilmesinde ve yeniden üretilmesinde sürekliliği sağlayan bireysel ve toplumsal hafızanın da yıkımıdır.

Bu düşünce doğrultusunda birbiri ile ilişkili üç sayının duyurusunu sizlerle paylaşmak istiyoruz.

120: Yıkım ve Doğal Afetler

Birinci yıkım sayımızda deprem, sel, yangın gibi doğal afetler sonucunda karşı karşıya kaldığımız YIKIM’ı, nedenleri, yol açtıkları, sonuçları, sosyolojisi, afet/kriz yönetimi kapsamında yapılabilecekleri, risk yönetimi kapsamında alınabilecek önlemleri, bireysel, kurumsal ve toplumsal sorumluluk boyutları ile ele almak istiyoruz. Bu bütüncül ele alışta doğanın gücünün fiziksel mekanda yarattığı tahribata odaklanacağız.

son gönderim: 20 Temmuz 2023

121: Yıkımın Ekonomi-Politiği

İkinci yıkım sayısında bu kez insan eliyle yaşanan YIKIM’ı, nedenleri, sonuçları ve ekonomisi ile birlikte sorgulamayı ve kente, kentin çağdaş ve tarihsel bağlamlarına, kamusal mekana, yapılara, peyzajına, ekolojisine/ekosistemine dair planlama ve tasarım ölçütlerini tartışmayı hedefliyoruz. Ülkemizde sıradanlaşan, sıradanlaştığı ölçüde de sorgulanmayan yapılı çevrenin sürekli inşa edilmesi gerekliliği bir problem olarak karşımıza çıkmaktadır. Yıkım üzerinden ortaya çıkan bu problem, 121. sayıda ekonomi-politik boyutları bağlamında mekan ile ilişkisi üzerinden tartışmaya açılmış olacaktır.

son gönderim: 6 Eylül 2023

122: Yıkım ve Yeniden İnşa Sürecinde “Hafıza”

Üçüncü yıkım sayısında ise HAFIZANIN YIKIMI üzerinden kent kimliği ve kentsel belleğin yitimi ve sürdürülebilirliği çerçevesinde kültürel, sosyolojik, psikolojik, politik yaklaşımları ele almayı planlıyoruz. Bu içerik ile 122. sayı, gerek doğal afetler sonucunda yaşanılan gerekse de insan eliyle gerçekleşen YIKIM’ın bireysel ve toplumsal hafızayı yeniden ve kısmen ya da tamamen silerek inşasını, bu sürecin kendisini, sürecin ortaya çıkardığı süreklilik ve süreksizlikleri değerlendirmeyi hedefler.

son gönderim: 8 Kasım 2023