Ege Mimarlık Tüm Sayılar
Ege Mimarlık
Ege Mimarlık

2006/4 59

HABERLER
-
Müjgan B. Karatosun - Özlem Arıtan - İlknur T. Doğrusoy

1 Merkezde 3 Pazar

DOSYA: Kamusal Alan/Kamusal Mekân
İnci Uzun

Editörden

DOSYA
İnci Uzun

Kamusal Açık Mekânlar:
Kavram ve Tarihe Genel Bakış

DOSYA
Emel Kayın

Bir Kamusal Alan, Bir Kentsel Simge,
Bir Kıyı Hikâyesi: Kordonboyu

DOSYA
Derya Öncül

1980-1983 Sıkıyönetim Döneminin
Konak Meydanı

DOSYA
Gökçen Firdevs Yücel

Kamusal Açık Mekânlarda Donatı
Elemanlarının Kullanımı

DOSYA
İnci Uzun

2006 Avrupa Kentsel Kamusal Mekân Ödülleri

DOSYA
Hümeyra Birol Akkurt

Bir Yokoluşun Öyküsü;
Paterson Konutu

DOSYA
Ahmet Küçük

Değişen Tasarım İfade Araçlarının
Mimari Tasarım Stüdyosundaki Yeri

DOSYA
Gökçeçiçek Savaşır

İzmir'i Hatırlamak - İzmir'den Öğrenmek

DOSYA
Ayşen Özuysal

Foça Kazısı Günlüğü

YAYIN TANITIM