Ege Mimarlık Tüm Sayılar
Ege Mimarlık
Ege Mimarlık

2018/1-2 98

HABERLER
YARIŞMA

İzmir Karabağlar Belediyesi Uzundere Cemevi Sosyokültürel Merkez Ulusal Mimari Fikir Projesi Yarışması

MAKALE
Ela Güngören

Yıkımlar Zincirinde Bir Halka ve Karşıyaka Atatürk, Zübeyde Hanım ve Kadın Hakları Anıtı…

MAKALE
Hülya Koç

1940-1960 Döneminde İzmir Alsancak’ta Konut Yapı Kooperatifleri ve Konut Sunumu…

MAKALE
Neriman Yörür, Deren Uysal, Ayşegül Altınörs Çırak

Selimiye Yerleşmesinde Turizm Eksenli Dönüşümün Kırsal Doku ve Mimari Yapıya Etkileri…

MAKALE
Emrah Gökaltun

Korunması Gerekli Kültür Mirası Örneği Olarak Datça-Kızlan Yel Değirmenleri…

SÖYLEŞİ
Ülkü İnceköse, Yenal Akgün

Emre Arolat İle Bergama Kültür Merkezi Üzerine…

SÖYLEŞİ
Ülkü İnceköse

Bergama Belediye Başkanı Mehmet Gönenç İle BerKM Üzerine …

YAYIN TANITIM