Ege Mimarlık Tüm Sayılar
Ege Mimarlık
Ege Mimarlık

2012/2 81

HABERLER
KENT GÜNDEMİ
Hasan Topal

Mimarlık Aracılığı ile Eskiye Öykünme

MAKALE
Yasemin Sayar Didem Akyol Altun

İzmir Modern Mimarlık Mirasından Bir
Yıldız Kaydı: Özsaruhan Evi (1953-2011)

DOSYA: KENTSEL BOŞLUK VE KAMUSAL MEKÂN
Erdal Onur Diktaş

Toplumsal ve Politik Bir Kip Olarak
Kamusal ve Kamusal Mekân/Boşluk

DOSYA
Deniz Güner

Performans ve Edimsellik Olarak
Mimarlık

DOSYA
Pelin Tan

Mekânın Koşulsuz Deneyimi

DOSYA
Özlem Şenyol Koray Velibeyoğlu

Kentsel Kamusal Boşlukların Kullanım
Olanaklarının Geliştirilmesi:
Etkinlik Listesi Yöntemi

DOSYA
Emel Kayın

İnciraltı Boşluğu için Ekolojik-Kentsel Bir
Gelecek Modeli: "Kentliler için Bir Kıyı

DOSYA
Hasan Topal

Mimarlar Odası ve TMMOB Odaları Dava
Açmasaydı İzmir Neler Yitirecekti

YAYIN TANITIM