Ege Mimarlık Tüm Sayılar
Ege Mimarlık
Ege Mimarlık

2015/3 91

HABERLER
KENT GÜNDEMİ
Hasan Topal

İzmir Körfez Geçişi Projesi (Otoyol ve Raylı Sistem) İnceleme Raporu

YARIŞMA

İzmir Konak Belediyesi Hizmet Binası ve Yakın Çevresinin Düzenlenmesi Mimari Proje Yarışması

MAKALE
Emel Kayın

Kemeraltı’nda Yeme-İçme ve Eğlence Kültürünün Tarihsel/Mekânsal Yansımaları

MAKALE
Zeynep Aktüre

Bir Koruma Seçeneği Olarak İber Yarımadası’ndaki Roma Tiyatro Müzeleri

MAKALE
Neslihan Güzel, Özgül Yılmaz Karaman

Sürdürülebilir Bir Alternatif Olarak Çok Katlı Ahşap Yapılar

MAKALE
Şensin Aydın Yağmur, Leyla Dokuzer Öztürk

Mimari Aydınlatmada Kabul Edilebilir Gölge Özelliklerine İlişkin Öneriler

MAKALE
Fatih Us, Nuri Kabaktepe

“Begümün 500 Milyonu” Romanında Bir Mekân Eleştirisi…)

MAKALE
Ebru Yılmaz

Nesne Üzerinden Mekâna Bakmak

YAYIN TANITIM
İNGİLİZCE ÖZET
BAŞYAZI