Ege Mimarlık Tüm Sayılar
Ege Mimarlık
Ege Mimarlık

2016/1 92

HABERLER
DOSYA
Nezihat Köşklük Kaya

KIRSAL MİMARLIK VE KORUMA

DOSYA
Zeynep Eres

Türkiye’de Geleneksel Köy Mimarisini Koruma Olasılıkları…

DOSYA
Öncü Başoğlan Avşar

Muğla-Yerkesik Kırsalı Örneğinde Kırsal Mimarinin Geleceğinin Tartışılması…

DOSYA
Figen Akpınar

Bir Yerel Koruma Çabasının Öznesi Olarak Darkale Köyü…

DOSYA
Ali Kazım Öz

Antik Megaron Modelinin Kırsal Mimarideki İzleri…

DOSYA
Nezihat Köşklük Kaya

Kırsal Mimarlık Mirasının Korunmasında Turizmin Rolü:Cumalıkızık Köyü Örneği…

MAKALE
Semra Arslan Selçuk

Leonardo da Vinci Programının Mimarlık Mesleğine Katkıları Üzerine Bir Değerlendirme…

MAKALE
Filiz Sönmez, Semra Arslan Selçuk

Seyahatler Aracılığıyla Dünyayı Görme, Seziş ve Yorumla: Turgut Cansever Üzerine Bir Aktif Okuma / Düşünme…

MAKALE
Ali Kemal Çınar, Yenal Akgün, Nursun Karaburun Akıncı

Çiğli-Güzeltepe Mahallesi için Kentsel Dönüşüm Modeli Önerisi…

MAKALE
Sema Serim, Yeşim Ünal Alemdar, Şeyda Güngör Açıkgöz

Mimarlık Eğitimine Başlamak; Bauhaus İçinden Bir Yeniden Konumlandırma Denemesi…

BAŞYAZI
İNGİLİZCE ÖZET