Ege Mimarlık Tüm Sayılar
Ege Mimarlık
Ege Mimarlık

1992/3-4 6

OLAY
.
İzmir İli Urla İlçesi, Zeytinler Köyü, Kokar Koyu
OLAY
Noyan Özkan
Çevre Komisyonu
FORUM
Suad Yurdkoru
Foçada Esaslı Bir Arkeolojik Kazı Yapılmalıdır
FORUM
F. Sartiaus
Eylül-Ekim 1913 Arasında Eski Foça'da Yapılan Tetkikat Hakkınd Notlar
FORUM
Ekrem Akurgal

Foça'da Esaslı Bir Arkeolojik Kazı Yapılmalıdır

TARTIŞMA
Fikri Berksun

Koruma Yüksek Kurulu ve Koruma Kurulları Üzerine Bir Deneme

FORUM
Ekrem Akurgal

Foça Örnek Bir Kent Olma Yolunda

TARTIŞMA
Ömer Özyiğit

Kültür ve Tabiat Varlıklarının Koruma Yasası Üzerine

OKURLARDAN
Cahit Helvacı

İzmir Depremi Üzerine

OKURLARDAN
Hülya Kahveci Diker

Pamukkale Bir Şiir

OKURLARDAN
Gürhan Tümer

Ankara'da Bir Sempozyum Sanart 92

OKURLARDAN
M.Levent Gedizlioğlu

Plansızlığın Sonu-Mümtaz Soysal ve Plan Kavramı

OKURLARDAN
Mümtaz Soysal
Plansızlığın Sonu
OKURLARDAN
Şenel Ergin

Bir Sevgisizlik Örneği

OKURLARDAN
Yeşim K.Orbay

2. Kentsel tasarım ve Uygulamalr Sempozyumunun Ardından

OKURLARDAN
Hikmen Sivri, Kıvılcım Keskiner Moral

Uluslararası Bir Konferansın Ardından

HABERLER
OLAY
Mimarlar Odası İzmir Şubesi Yönetim Kurulu
Eryhtrai 1. Derece Arkeolojik Sit Olarak Kalacaktır!
OLAY
Numan Tuna
Erythrai Arkeolojik Sit Alanında Koruma Sorunları
OLAY
.
Mimarlar Odası İzmir Şubesi Kent ve Çevre Komisyonu "Konak-Galleria" Raporu
İNCELEME
Şenel Ergin
Zamanla Yarışmak
İNCELEME
Cengiz Alatlı
Bazilika'dan Esinleniş
GİRİŞ YERİNE
.
Duran Mustafa Uz ve Mehmet Murat Erdim'in Anılarına Umut ve Güvenle
DOSYA
Ülker Baykan Seymen
Duran Mustafa Uz ve Mehmet Murat Erdim'in Tercihle Ürettikleri Yaşamlarına Saygıyla
DOSYA
M.Murat Erdim
İzmir-Alsancak Konutlarının Geçmiş Günümüz İlişkileri Üzerine Bir Deneme
DENEME
M. Duran Uz
Teos Dionysos Tağınağı Temenos Alanı
DOSYA
Ömer Özyiğit
Nekroloji: İki Büyük Kaybınız Duran Mustafa Uz ve Mehmet Murat Erdim
DOSYA
Mükerrem Osman Anabolu
Yitirmiş Olduğumuz İki Büyük Değer
DOSYA
Ekrem Akurgal
Sn. M. Murat Erdim ve D. Mustafa Uz İçin
DOSYA
Orhan Bingöl
Sevgili Murat Erdim ve Sevgili Mustafa Uz
DOSYA
Numan Tuna
Mustafa Uz İçin
DOSYA
Hüseyin Mehmet Ateşin
Murad Erdim'i Rahmetle Yad Ederken
İZMİR'DE ZAMAN MEKAN
İlhan Tekeli
Ege Bölgesinde Yerleşme Sisteminin 19. Yüzyıldaki Dönüşümü
İZMİR'DE ZAMAN VE MEKAN
Eti Akyüz
İzmir'de Tarihi Eserlere Bakış
EĞİTİM-ÖĞRETİM
.
EASA'nın Ardından
EĞİTİM-ÖĞRETİM
Emre Ergül
Work-Shop'lardan Notlar
EĞİTİM-ÖĞRETİM
H. Selçuk Yelken
Yine, Yeni, Yeniden EAS Türkiye '92
EĞİTİM-ÖĞRETİM
.
D.E.Ü. Mühendislik Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü 1991-1992 Bahar Yarıyılı 3. Sınıf (Mim.302) Mimari Proje Çalışmaları
YAPI TANITIM
Ayşe Saruhan, Süreyya Saruhan
Restorasyon 1888
YAPI TANITIM
Orcan Gündüz, Erhan V. Küçükerbaş
Belvue'nin Ortasında Bir Vaha Yaratmak
YAPI TANITIM
Atilla Cimcoz
İzmir St-Polycarpe Kilisesi Üzerine
YARIŞMA
.
Aydın Belediye Sarayı ve Çevre Düzenlemesi Mimari Proje Yarışması Sonuçları
YARIŞMA
Numan Cebeci
Bir Yorgan Daha (Böylece) Gitti
YARIŞMA
Nilüfer Öztürk
Yarışmalar İçin
KENTSEL ÇEVRE SORUNLARI
Orcan Gündüz
Park mı, Otopark mı?
KÜLTÜR-SANAT
Sevgi Molva
Güven Zeyrek Röportajı
KÜLTÜR-SANAT
.
C. Güven İncirlioğlu
KÜLTÜR-SANAT
Mehmet Hamuroğlu
Kent Planlaması Konuşmaları