Ege Mimarlık Tüm Sayılar
Ege Mimarlık
Ege Mimarlık

1992/3-4 6

HABERLER
OKURLARDAN
Hikmen Sivri, Kıvılcım Keskiner Moral

Uluslararası Bir Konferansın Ardından

OKURLARDAN
Yeşim K.Orbay

2. Kentsel tasarım ve Uygulamalr Sempozyumunun Ardından

OKURLARDAN
Şenel Ergin

Bir Sevgisizlik Örneği

OKURLARDAN
M.Levent Gedizlioğlu

Plansızlığın Sonu-Mümtaz Soysal ve Plan Kavramı

OKURLARDAN
Gürhan Tümer

Ankara'da Bir Sempozyum Sanart 92

OKURLARDAN
Hülya Kahveci Diker

Pamukkale Bir Şiir

OKURLARDAN
Cahit Helvacı

İzmir Depremi Üzerine

TARTIŞMA
Ömer Özyiğit

Kültür ve Tabiat Varlıklarının Koruma Yasası Üzerine

TARTIŞMA
Fikri Berksun

Koruma Yüksek Kurulu ve Koruma Kurulları Üzerine Bir Deneme

FORUM
Ekrem Akurgal

Foça Örnek Bir Kent Olma Yolunda

FORUM
Ekrem Akurgal

Foça'da Esaslı Bir Arkeolojik Kazı Yapılmalıdır

FORUM
Ekrem Akurgal

Çevre Komisyonu

FORUM

İzmir İli, Urla İlçesi, Zeytinler Köyü, Kokar Koyu

OLAY

Erythrai 1.Derece Arkeolojik Sit Olarak Kalacaktır

OLAY

Mimarlar Odası İzmir Şubesi Kent Çevre Komisyonu Konak Galeria Raporu

İNCELEME
Şenel Ergin

Zamanla Yarışmak

İNCELEME
Cengiz Alatlı

Bazilika'dan Esinleniş

DOSYA

Duran Mustafa Uz ve Mehmet Murat Erdim'in Anılarına Umut ve Güvenle

DOSYA
Ülker Baykan Seymen

M.Uz ve M.Erdim'in Tercihle Ürettikleri Yaşamlarına Saygıyla

DOSYA
Mehmet Murat Erdim

-

DOSYA
Mehmet Murat Erdim

İzmir-Alsancak Konutlarının Geçmiş-Günümüz İlişkileri Üzerine Bir Deneme

DOSYA
Mustafa Uz

Teos Dionysos Tapınağı Temenos Alanı

DOSYA
Mükerrem (Osman) Anabolu

Yitirmiş Olduğumuz İki Büyük Değer

DOSYA
Ömer Özyiğit

Nekroloji-İki Büyük kaybımız-Duran Mustafa Uz ve Mehmet Murat Erdim

DOSYA
Ekrem Akurgal

Sn.M.Murat Erdim ve D. Mustafa Uz İçin

DOSYA
Orhan Bingöl

Sevgili Murat Erdim ve Sevgili Mustafa Uz

DOSYA
Hüseyin Mehmet Ateşin

Murat Erdim'i Rahmetle Yad Ederken

İZMİR'DE ZAMAN-MEKAN
İlhan Tekeli

Ege Bölgesinde Yerleşme Sisteminin 19.Yüzyıldaki Dönüşümü

İZMİR'DE ZAMAN-MEKAN
Eti Akyüz

İzmir'de Tarihi Eserlere Bakış

EĞİTİM-ÖĞRETİM

EASA'nın Ardından

EĞİTİM-ÖĞRETİM
Emre Ergül

Work Shop'lardan Notlar

EĞİTİM-ÖĞRETİM
H.Selçuk Yelken

Yine...Yeni...Yeniden EAS...Türkiye'92

EĞİTİM-ÖĞRETİM

DEÜ Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü 1991-1992 Bahar Yarıyılı 3.Sınıf Mimari Proje Çalışmaları

YAPI TANITIM
Orcan Gündüz - Erhan V. Küçükerbaş

Belvue'nin Ortasında Bir Saha Yaratmak-Restoran 1888'in Bahçe Düzenlemesi

YAPI TANITIM
Atilla Cimcoz

İzmir St-Polycarpe Kilisesi Üzerine

YARIŞMA

Aydın Belediye Sarayı ve Çevre Düzenlemesi Mimari Proje Yarışması Sonuçları

YARIŞMA
Numan Cebeci

Aydın Belediye Sarayı ve Çevre Düzenlemesi Mimari Proje Yarışması Sonuçları

YARIŞMA
Nilüfer Öztürk

Yarışmalar İçin

KENTSEL ÇEVRE SORUNLARI
Orcan Gündüz

Park mı Otopark mı

KENTSEL ÇEVRE SORUNLARI
Sevgi Molva

Güven Zeyrek-Söyleşi

C.Güven İncirlioğlu
Kent Planlaması Konuşmaları
Mehmet Hamuroğlu
DOSYA
Derleyen: Ülker Baykan Seymen

Kurban-Andrey Tarkovski

YARIŞMA
Numan Cebeci

Bir Yorgan Daha (Böylece) Gitti