Ege Mimarlık Tüm Sayılar
Ege Mimarlık
Ege Mimarlık

2010/2 73

HABERLER
SÖYLEŞİ
Ufuk Ersoy

Stanislaus Fung ile Söyleşi
Çin’de Güncel Mimarinin Gelişimi

PROFİL
Hikmet Sivri Gökmen -Tuba Çakıroğlu

Erdoğan Tözge

GENÇ MİMAR
Ebru Türkdamar Diktaş

"Genç" Mimar Olma Hali
Noyan Umur Vural

ÇEVİRİ
Joseph Rykwert ÇEVİRİ Zeynep Tuna Ultav, Ufuk Ersoy

Süs Suç Değildir

MAKALE
Nağme Ebru Karabağ

Korumanın 20. Yüzyılda Değişen
Kapsamı ve Kent Arkeolojisi
Kavramının Gelişimi

MAKALE
Burcu Ş. Erturgut

Urla Tarihi Kent Merkezindeki
Konutların Plan Şemalarına İlişkin
Tipoloji Çalışması

YAPI TEKNOLOJİSİ
Ebru Kocaman Alakavuk

Akıllı Cephe Sistemlerinin
İzmir İline Uygunluğu

YAPI TANITIM
Prodek Mimarlık - Pao Mimarlık, Tasarım

İTOB Yönetim Binası

MAKALE
Erdal Onur Diktaş

Ölçek Sorunu: Teknik Sorun mu, Yoksa
Bir Kategorileştirme Sorunu mu?