Ege Mimarlık Tüm Sayılar
Ege Mimarlık
Ege Mimarlık

2013/2 84

HABERLER
ANI

Ahmet Eyüce’nin Ardından...

MAKALE
Malike Özsoy

Deprem Sonrası Yaşanan Problem
Odaklı Bir Mimari Atölye Çalışması:
Sosyal Yardım İçerikli Yaşam Birimi

MAKALE
Eylem Kazıl Aydoğdu

Kırsal ve Antik Yerleşim Birlikteliği
Üzerine Bir Araştırma

MAKALE
Bahar Ülker Kaya

Kompozit Malzemelerin Yapı Biyolojisi
Açısından İrdelenmesi

MAKALE
Evren Ülkeryıldız, Ece Ceren Önder

İzmir Kent Temsilinde Sinema ile Üretilen
Kolektif Bellek: Yeşilçam Örneği

MAKALE
Gamze Saygı, Ebru Yılmaz

1970’lerde İzmir’de Kimlik
Dönüşümünün Sözlü Tarih Yöntemi ile
İncelenmesi: İnci Apartmanı

MAKALE
Mehmet Uysal, Gülsün Navruz Berk

50 Sonrası Bir İşçi Yerleşkesi:
Seydişehir Etibank Alüminyum Tesisleri

MAKALE
Nimet Öztank

Afyonkarahisar Geleneksel Konut
Mimarisi ve Sokak Dokusunun Analizi

MAKALE
Kunter Manisa, Bora Yerliyurt

Endüstri Mirası Olarak Dikili - Bergama
Bölgesindeki Eski Zeytinyağı işlikleri ve
Mimari Özellikleri

MAKALE
Kader Reyhan

Batı Anadolu Bölgesi’ndeki Osmanlı
Hamam Kubbelerinin Yapım Teknikleri

MAKALE
Hatice Uçar

Taksiarhis Kilisesi’nin
Mimari Özellikleri

İNGİLİZCE ÖZET
BAŞYAZI